Apstiprināti 30.08.2018. Gulbenes novada domes sēdē (prot. Nr.19, 47.§)

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN

(euro)

1.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksa Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu ciemā:

1.1.

Fiziskām personām

MWh

63,26

7,59*

70,85

1.2.

Juridiskām personām

MWh

63,26

13,28

76,54

2.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksa Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā:

2.1.

Fiziskām personām

MWh

63,26

7,59*

70,85

2.2.

Juridiskām personām

MWh

63,26

13,28

76,54

Piezīmes.

* Piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42. panta divpadsmito daļu.

Apstiprinātais maksas pakalpojumu cenrādis stājas spēkā 2018.gada 1.oktobrī.