Par personu uzturēšanās maksas un ēdināšanas maksas apstiprināšanu Gulbenes novada sociālās aprūpes iestādēs

26.04.2018. Gulbenes novada domes sēdē nolemj:

APSTIPRINĀT izmaksu tāmi vienas personas uzturēšanai Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centrā 2018.gadā:

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena

bez PVN (euro)

PVN1

(euro)

Cena ar PVN (euro)

1.

Vienas personas uzturēšanās maksa Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centrs, „Brīnumi”, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV- 4405

diena

18,75

0,00

18,75

 

t.sk. ēdināšanas maksa

diena

2,39

0,00

2,39

Piezīme  1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 9.punktu.