Apstiprināts 2018. gada 30.augusta Gulbenes novada domes sēdē Nr.19, 54.§

Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes struktūrvienības “Druvienas latviskās dzīves ziņas centrs” maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

1.

Naktsmītne vienai personai (ar gultas veļu)

diennakts

4,09

0,86

4,95

2.

Naktsmītne vienai personai (bez gultas veļas)

diennakts

1,49

0,31

1,80

3.

Telpu noma

m2 stundā

0,0144

0,003

0,017

4.

Telpu noma

m2 mēnesī

2,40

0,50

2,90

5.

Nodarbība vienai personai (60 min)

1 nodarbība

2,48

0,52

3,00

6.

Nodarbība vienai personai (ar materiāliem, 60 min)

1 nodarbība

2,73

0,57

3,30

7.

Nodarbība grupai (grupa no 5 līdz 15 personām, 60 min)

1 personai

1 nodarbība

0,99

0,21

1,20

8.

Nodarbība grupai (ar materiāliem, grupa no 5 personām līdz 15 personām, 60 min)

1 personai

1 nodarbība

1,24

0,26

1,50

9.

Nodarbība ģimenei (60 min)

1 nodarbība

4,96

1,04

6,00

10.

Nodarbība ģimenei (ar materiāliem, 60 min)

1 nodarbība

6,20

1,30

7,50

Cenrādis stājas spēkā 2018.gada 1.septembrī.