2015.gada 29.oktobra Gulbenes novada domes sēdes (prot.Nr.24, 47.§)  lēmums 

par  Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu

1. NOTEIKT maksu par Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā:
1.1. maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 0,83 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), saskaņā ar 27.pielikumu;
1.2. maksa par kanalizācijas pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 1,37 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), saskaņā ar 27.pielikumu.
2. NOTEIKT maksu par Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Gulbenes novada Lejasciema pagasta Sinoles ciemā:
2.1. maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 0,73 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), saskaņā ar 28.pielikumu;
2.2. maksa par kanalizācijas pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 0,44 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), saskaņā ar 28.pielikumu.
3. NOTEIKT maksu par Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Gulbenes novada Lejasciema pagasta apdzīvotā vietā Veri:
3.1. maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 0,77 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), saskaņā ar 29.pielikumu.
4. Šī lēmuma 1., 2. un 3.punktā noteiktās maksas par ūdensapgādes pakalpojumiem un maksas par kanalizācijas pakalpojumiem ir apliekamas ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.

27.-29.pielikums:

27._28._29._pielik_pie_29.10._sēdes_-LEJASCIEMS_SINOLE_VERI_ūdens_tarifi_2015.xls

 

Noteiktā maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem un maksa par kanalizācijas pakalpojumiem stājas spēkā ar 2016.gada 1.martu.