Apstiprināts 2021. gada 30.septembra Gulbenes novada domes sēdē Nr.16, 119.p.

Gulbenes novada Sporta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis

N.

p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena

bez PVN (euro)

PVN

(euro)

Cena ar PVN (euro)

1.

Gultasvieta ar gultasveļu

diennakts

6,61

1,39

8,00