2020

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

Gulbenes novada pašvaldības bilance 31.12.2020

Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem

Neatkarīgu_revidentu_ziņojums

 

2019

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

Pielikums_Gulbenes novada pašvaldības budžets_2019

Neatkarīga revidenta ziņojums

Pielikums_Gulbenes novada pašvaldības realizēto projektu apkopojums_2019

Pielikums_Gulbenes novada pašvaldības struktūras shēma_ 2019

 

2018

Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada publiskais pārskats

Revidenta ziņojums

Administratīvā struktūrshēma 2018

Pabeigtie projekti 2018

 

2017

Gulbenes novada pašvaldības 2017.gada publiskais pārskats

Revidenta ziņojums

Administratīvā struktūrshēma_2017

Pabeigtie projekti 2017

 

2016

      Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats

Karte_pabeigtie_29.06.2017_.pdf

Pielikums_Struktura-_pie_29.06.2017_Publiskā__pārskata.docx

Revidenta_atzinums._pie_29.06.2017._Publiskā_pārskatadocx.docx

 

2015

Gulbenes novada pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats

Publiska_parskata_1.pielikums_shēma.pdf

Novada_publiskais_2.pielikums_projekti.pdf

Novada_publiskais_3.pielikums.pdf

 

2014

Gulbenes novada pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats

 

2013

 Gulbenes novada pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats.

 

2012

Gulbenes novada pašvaldības 2012.gada publiskais pārskats.

Lēmums par Gulbenes novada pašvaldības 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

 

2011

 Gulbenes novada pašvaldības 2011.gada publiskais pārskats.

Neatkarīga revidenta ziņojums par Gulbenes novada konsolidēto finanšu pārskatu.

Lēmums „Par Gulbenes novada pašvaldības 2011.gada pārskata apstiprināšanu"

 

2010

Gulbenes novada pašvaldības 2010. gada publiskais pārskats

Revidentu ziņojums - pielikums gada publiskajam pārskatam

 

2009

Gulbenes novada pašvaldības 2009. gada publiskais pārskats

pub_parskats-titullapa.doc

2009_ publiskais-parskats.doc

1-pielik2009pub_parsk.doc

revidentu-zinojums.pdf

23-04-2010-izr.doc

pielikums_34.pdf