Ikgadēji Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” gada darba plāns tiek apstiprināts Gulbenes novada domes deputātu sēdē.

Darba plāns 2021.gadam apstiprināts 30.12.2020.

Darba plāns 2020.gadam apstiprināts 30.12.2019.

Darba plāns 2019.gadam apstiprināts 25.12.2018.

Darba plāns 2018.gadam apstiprināts 28.12.2017.

Darba plāns 2017.gadam apstiprināts 29.12.2016.

Darba plāns 2016.gadam apstiprināts 23.12.2015.

Darba plāns 2015.gadam apstiprināts 29.12.2014.

Darba plāns 2014.gadam apstiprināts 19.12.2013.

Darba plāns 2013.gadam apstiprināts 27.12.2012.