Gulbenes novada pašvaldības

saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi ir ar pašvaldības domes lēmumu pieņemti ārējie normatīvie akti. Spēkā esošie saistošie noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

Aktuālās Gulbenes novada pašvaldības saistošo noteikumu redakcijas pieejamas ŠEIT.

 

Gulbenes novada pašvaldības nolikums

 

Sociālo atbalstu reglamentējošie saistošie noteikumi

Dažādi 

Budžets