Apstiprināts 2013. gada 24. oktobra Gulbenes novada domes sēdē Nr.16, 38.§

Gulbenes novada feldšeru-vecmāšu punktu maksas pakalpojumi

1.Feldšeru maksas pakalpojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN, latos

Cena bez PVN, euro

1.

konsultēšana                                          

0,50

0,72

2.

Intramuskulārās   injekcijas (bez šļirces un medikamentiem), 1 injekcija                      

0,20

0,28

3.

Intravenozās   injekcijas (bez šļirces un medikamentiem), 1 injekcija                                                        

0,30

0,42

4.

Fizioprocedūras, 1 procedūra                                        

0,50

0,72

5.

Pārsēja uzlikšana (bez pārsienamā materiāla), 1 reize                                      

0,50

0,72

6.

Cukura līmeņa noteikšana asinīs, 1 reize                

0,50

0,72

7.

Holesterīna līmeņa noteikšana asinīs

1,00

1,42

8.

Izziņu izsniegšana no arhīva                          

1,00

1,42

9.

Mājas vizīte                                                      

   

9.1.

1.grupas invalīdiem un personām, kuras vecākas par 80gadiem

2,00

2,84

9.2.

pārējiem

3,00

4,27

10.

Maksa par mājas vizīti ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās

4,99

7,10

11.

Intravenoza infūzija (sistēma, bez medikamentiem)

3,00

4,27

No pacienta iemaksas atbrīvotās iedzīvotāju kategorijas:
• Bērni vecumā līdz 18 gadiem:
• Grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;
• Politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas;
• Trūcīgās personas, kas par tādām atdzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimenē vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcību;
• Personas, kas saņem veselības aprūpes pakalpojumus to infekcijas slimību gadījumos, kuras ir laboratoriski apstiprinātas un pakļautas reģistrācijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par infekcijas slimību reģistrācijas kārtību;
• Valsts sociālās aprūpes centra un pašvaldības pansionātu aprūpē esošās personas;
• Visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju (normatīvos aktos par vakcināciju noteiktajā kārtībā) vai pasīvo imūnterapiju (imunizācijas valsts programmas ietvaros).

2.Zobārstniecības pakalpojumi

Nr.p.k. Pakalpojumu veids Cena bez PVN, latos Cena bez PVN, euro
1 Pacienta konsultācija                                                                                          1,00 1,42
2 Zobu kvalitātes veidošana un pagaidu slēgšana, zāļu uzlikšana                        2,50 3,56
3 Plombēšana     
3.1. Amalgāma premolāri    
3.1.1. 1 virsma 3,00 4,27
3.1.2. 2 virsmas                                                                                                          3,99 5,68
3.1.3. 3 un vairāk virsmas                                                                                          4,99 7,10
3.2. Amalgāma molāri    
3.2.1. 1 virsma 3,50 4,98
3.2.2. 2 virsmas                                                                                                            4,49 6,39
3.2.3. 3 un vairāk virsmas                                                                                          6,00 8,54
3.3. Kompomērs incisīvi    
3.3.1. 1 virsma 3,00 4,27
3.3.2. 2 virsmas                                                                                                            3,99 5,68
3.3.3. 3 un vairāk virsmas                                                                                              5,49 7,81
4 Sakņu kanālu ārstēšana                                       
4.1. kanālu mazgāšana                                                                                            1,50 2,14
4.2. kanālu pildīšana                                                                                                  3,99 5,68
5 Anestēzijas pie zoba plombēšanas                                                                        1,50 2,14
6 Zobu ekstrakcija    
6.1. viensakņu zobu ekstrakcija                                                                              3,99 5,68
6.2. daudzsakņu zobu   ekstrakcija                                                                    4,99-7,00 7,10-9,96
6.3. zobu ekstrakcija ar sakņu dalīšanu                                                              7,00-10,00 9,96-14,23
7 Zobakmens noņemšana, 1 zobam                                                                              1,00 1,42