APSTIPRINĀTI

2023.gada 28.septembra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.946; 72.p.)

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

1.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Beļavas pagasta Beļavas ciemā:

1.1.

fiziskām personām

MWh

100,43

12,05*

112,48

1.2.

juridiskām personām

MWh

100,43

21,09

121,52

2.

Siltumenerģija telpu apkurei sociālajai mājai “Blomīte”, Beļavas pagastā:

2.1.

fiziskām personām

MWh

126,15

0,00**

126,15

3.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Daukstu pagasta Staru ciemā:

3.1.

fiziskām personām

MWh

97,14

11,66*

108,80

3.2.

juridiskām personām

MWh

97,14

20,40

117,54

4.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Druvienas pagasta Druvienas ciemā:

4.1.

fiziskām personām

MWh

103,87

12,46*

116,33

4.2.

juridiskām personām

MWh

103,87

21,81

125,68

5.

Siltumenerģija telpu apkurei  daudzdzīvokļu mājai „Veiši”, Galgauskas pagastā:

5.1.

fiziskām personām

MWh

86,06

10,33*

96,39

5.2.

juridiskām personām

MWh

86,06

18,07

104,13

6.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta Jaungulbenes ciemā:

6.1.

fiziskām personām

MWh

101,48

12,18*

113,66

6.2.

juridiskām personām

MWh

101,48

21,31

122,79

7.

Siltumenerģija telpu apkurei Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” ēkā:

7.1.

fiziskām personām

MWh

85,73

10,29*

96,02

7.2.

juridiskām personām

MWh

85,73

18,00

103,73

8.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā:

8.1.

fiziskām personām

MWh

81,89

9,83*

91,72

8.2.

juridiskām personām

MWh

81,89

17,20

99,09

9.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Lejasciema pagasta Sinoles ciemā:

9.1.

fiziskām personām

MWh

86,62

10,39*

97,01

9.2.

juridiskām personām

MWh

86,62

18,19

104,81

10.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Litenes pagasta Litenes ciemā:

10.1.

fiziskām personām

MWh

89,04

10,68*

99,72

10.2.

juridiskām personām

MWh

89,04

18,70

107,74

11.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Lizuma pagasta Lizuma ciemā:

11.1.

fiziskām personām

MWh

51,97

6,24*

58,21

11.2.

juridiskām personām

MWh

51,97

10,91

62,88

12.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Rankas pagasta Rankas ciemā:

12.1.

fiziskām personām

MWh

85,91

10,31*

96,22

12.2.

juridiskām personām

MWh

85,91

18,04

103,95

13.

Siltumenerģija telpu apkurei Rankas pamatskolas infrastruktūrai pieslēgtajām ēkām

13.1.

fiziskām personām

MWh

86,01

10,32*

96,33

13.2.

juridiskām personām

MWh

86,01

18,06

104,07

14.

Siltumenerģija telpu apkurei ēkai “Biedrības nams”, Tirzas pagastā:

15.1.

fiziskām personām

MWh

95,53

11,46*

106,99

15.2.

juridiskām personām

MWh

95,53

20,06

115,59

15.

Siltumenerģija telpu apkurei ēkai “Doktorāts”, Tirzas pagastā:

16.1.

fiziskām personām

MWh

119,20

14,30*

133,50

16.2.

juridiskām personām

MWh

119,20

25,03

144,23

16.

Siltumenerģija telpu apkurei Sveķu pamatskolas infrastruktūrai pieslēgtajām ēkām:

17.1.

fiziskām personām

MWh

93,88

11,27*

105,15

17.2.

juridiskām personām

MWh

93,88

19,71

113,59

 Piezīmes:

* Piemēro pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.panta divpadsmito daļu.

** Pakalpojumus neapliek ar pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 9.punktu.