Apstiprināts

2023.gada 23.februāra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.3; 112.p.)

Grozījumi

2023.gada 26.oktobra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.17; 66.p.)

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (EUR)

PVN (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

1.

Gulbenes novada vidusskolas stadions (O.Kalaka iela 1A) :

1.1.

Stadions

1 stunda

74,38

15,62

90,00

1.2.

Stadions

10 stundas

495,87

104,13

600,00

2.

Gulbenes sporta centrs:

2.1.

Sporta zāle

1 stunda

57,85

12,15

70,00

2.2.

Sporta zāle

10 stundas

413,22

86,78

500,00

3.

Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola:

3.1.

Sporta zāle

1 stunda

33,06

6,94

40,00

3.2.

Sporta zāle

10 stundas

247,93

52,07

300,00

4.

Gulbenes novada Sporta pārvaldes dienesta viesnīca:

4.1.

Gultasvieta ar gultasveļu

1 personai diennaktī

10,74

2,26

13,00

5.

Gulbenes slēpošanas un biatlona trase

5.1.

Šautuve (bez instruktora)

1 personai 2 stundas

4,96

1,04

6,00”

/Papildināts ar 5.punktu 26.10.2024. Gulbenes novada domes sēdē/

2. NOTEIKT, ka maksas pakalpojumu cenrāža 1.1. – 4.1.apakšppunktus piemēro juridiskām personām, bet 5.1.apakšpunktu piemēro fiziskām un juridiskām personām. /grozījumi 26.10.2024. Gulbenes novada domes sēdē/

3. NOTEIKT 30% atlaidi cenrāža 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3.1. un 3.2. apakšpunktos noteiktajiem maksas pakalpojumiem, sākot ar piekto izmantošanas dienu.

4. ATBRĪVOT no noteiktās maksas:

4.1. Gulbenes novada pašvaldības iestādes un to struktūrvienības;

4.2. biedrības un nodibinājumus, kam Gulbenes novada administratīvajā teritorijā reģistrēta juridiskā adrese.

5. Atbildīgos par lēmuma izpildi noteikt attiecīgās Gulbenes novada pašvaldības iestādes vadītājus.

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums par 26.10.2024.Gulbenes novada domes sēdes grozījumiem stājas spēkā 2023.gada 1.novembrī.