Pieņemts

2023.gada 23.februāra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.3; 112.p)

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (EUR)

PVN (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

1.

Gulbenes novada vidusskolas stadions (O.Kalaka iela 1A) :

1.1.

Stadions

1 stunda

74,38

15,62

90,00

1.2.

Stadions

10 stundas

495,87

104,13

600,00

2.

Gulbenes sporta centrs:

2.1.

Sporta zāle

1 stunda

57,85

12,15

70,00

2.2.

Sporta zāle

10 stundas

413,22

86,78

500,00

3.

Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola:

3.1.

Sporta zāle

1 stunda

33,06

6,94

40,00

3.2.

Sporta zāle

10 stundas

247,93

52,07

300,00

4.

Gulbenes novada Sporta pārvaldes dienesta viesnīca:

4.1.

Gultasvieta ar gultasveļu

1 personai diennaktī

10,74

2,26

13,00

 APSTIPRINĀT Gulbenes novada pašvaldības sporta infrastruktūras maksas pakalpojumu cenrādi (pielikums).

NOTEIKT, ka maksas pakalpojumu cenrādi piemēro juridiskām personām.

NOTEIKT 30% atlaidi cenrāža 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3.1. un 3.2. apakšpunktos noteiktajiem maksas pakalpojumiem, sākot ar piekto izmantošanas dienu.

ATBRĪVOT no noteiktās maksas:

  •  Gulbenes novada pašvaldības iestādes un to struktūrvienības;
  •  biedrības un nodibinājumus, kam Gulbenes novada administratīvajā teritorijā reģistrēta juridiskā adrese.

Atbildīgos par lēmuma izpildi noteikt attiecīgās Gulbenes novada pašvaldības iestādes vadītājus.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.