Apstiprināts 2013. gada 24. oktobra Gulbenes novada domes sēdē Nr.16, 44.§

Grozījumi 2013.gada 28.novembra Gulbenes novada domes sēdē Nr.18, 24.§

Grozījumi 2014.gada 27.februāra Gulbenes novada domes sēdē Nr.3, 36.§

Grozījumi 2014.gada 25.septembra Gulbenes novada domes sēdē Nr.20, 7.§

Grozījumi 2014.gada 30.oktobra Gulbenes novada domes sēdē Nr.22, 28.§

Grozījumi 2015.gada 25.jūnija Gulbenes novada domes sēdē Nr.15, 9.§

Grozījumi 2016.gada 30.jūnija Gulbenes novada domes sēdē Nr.10, 43.§

Grozījumi 2020.gada 27.februāra Gulbenes novada domes sēdē Nr.5, 35.§

Grozījumi 2021.gada 25.novembra Gulbenes novada domes sēdē Nr.21, 89.p.

Grozījumi

2022.gada 29.septembra Gulbenes novada domes sēde (protokols Nr.19; 44.p)

29.06.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.9;90.p.)

28.09.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.15; 97.p.)

26.10.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.17; 69.p.)

28.03.2024. Gulbenes novada pašvaldības domes sēdē (protokols Nr.8; 46.p.)

 

 

Par Gulbenes novada sociālā dienesta maksas pakalpojumiem

1. Gulbenes novada sociālais dienests

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (EUR)

PVN (EUR)

Cena bez PVN (EUR)

1.

Gulbenes novada sociālais dienests:

1.1.

Veļas mazgāšana viens cikls ar veļas mazgājamo līdzekli

viena reize

5,00

0,00*

5,00

1.2.

Dušas apmeklējums 1 personai

1.2.1.

Pieaugušajiem

viena reize

3,00

0,00*

3,00

1.2.2.

Bērniem (līdz 18 gadu vecumam)

viena reize

2,00

0,00*

2,00

1.3.

Pielāgota transportlīdzekļa pakalpojumi Gulbenes novadā deklarētām personām ar invaliditāti

1.3.1.

Personām, kurām ar ārsta nosūtījumu ir jāapmeklē medicīnas vai rehabilitācijas iestāde, kuras pārvietojas ar ratiņkrēslu**

viens km

0,28

0,00*

0,28

1.3.2.

Personām, kurām ar ārsta nosūtījumu ir jāapmeklē medicīnas vai rehabilitācijas iestāde, kuras ir guļošas**

viens km

0,33

0,00*

0,33

2.

Punkts izslēgts 28.03.2024. Gulbenes novada pašvaldības domes sēdē (protokols Nr.8; 46.p.)

3.

Grupu dzīvoklis personai ar pašaprūpes prasmēm:

3.1.

Gulbenes novadā deklarētai personai

diennakts

13,70

0,00*

13,70

3.2.

Gulbenes novadā nedeklarētai personai

diennakts

20,67

0,00*

20,67

3.3.

Līdzmaksājums vienai personai

diennakts

1,00

0,00*

1,00

4.

Grupu dzīvoklis personai bez pašaprūpes prasmēm:

4.1.

Gulbenes novadā deklarētai personai

diennakts

24,00

0,00*

24,00

4.2.

Gulbenes novadā nedeklarētai personai

diennakts

30,97

0,00*

30,97

4.3.

Līdzmaksājums vienai personai

diennakts

1,00

0,00*

1,00

5.

Dienas aprūpes centrs ar pašaprūpes prasmēm:

5.1.

Gulbenes novadā deklarētai personai

diena

17,89

0,00*

17,89

5.2.

Gulbenes novadā nedeklarētai personai

diena

28,28

0,00*

28,28

5.3.

Līdzmaksājums vienai personai

diena

1,50

0,00*

1,50

5.4.

Līdzmaksājums vienai personai, ja apmeklējumu skaits pārsniedz 10 dienas mēnesī

mēnesis

15,00

0,00*

15,00

6.

Dienas aprūpes centrs bez pašaprūpes prasmēm:

6.1.

Gulbenes novadā deklarētai personai

diena

25,69

0,00*

25,69

6.2.

Gulbenes novadā nedeklarētai personai

diena

36,08

0,00*

36,08

6.3.

Līdzmaksājums vienai personai

diena

1,50

0,00*

1,50

6.4.

Līdzmaksājums vienai personai, ja apmeklējumu skaits pārsniedz 10 dienas mēnesī

mēnesis

15,00

0,00*

15,00

7.

Sociālā rehabilitācija specializētajās darbnīcās:

7.1.

Gulbenes novadā deklarētai personai

diena

17,42

0,00*

17,42

7.2.

Gulbenes novadā nedeklarētai personai

diena

30,80

0,00*

30,80

7.3.

Līdzmaksājums vienai personai

diena

1,50

0,00*

1,50

7.4.

Līdzmaksājums vienai personai, ja apmeklējumu skaits pārsniedz 10 dienas mēnesī

mēnesis

15,00

0,00*

15,00

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

100% Cena bez PVN (EUR)

Cena bez PVN (EUR) ar 60% atlaidi

PVN (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

8.

Īres maksas Gulbenes veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes ielā 2, Gulbenē (īres maksā iekļauti iestādes darbinieku atalgojuma izdevumi, sakaru pakalpojumu, ūdensapgādes, elektroenerģijas, siltumenerģijas, atkritumu izvešanas izdevumi, ēkas telpu uzturēšanas izdevumi, ēkas apdrošināšanas, ēkas apsardzes, kārtējā remonta materiālu un citi izdevumi)

8.1.

Istaba Nr. 1

mēnesis

272,39

108,96

0,00*

108,96

8.2.

Istaba Nr. 2

mēnesis

239,14

95,66

0,00*

95,66

8.3.

Istaba Nr. 3

mēnesis

304,62

121,85

0,00*

121,85

8.4.

Istaba Nr. 8

mēnesis

267,77

107,11

0,00*

107,11

8.5.

Istaba Nr. 9

mēnesis

242,86

97,14

0,00*

97,14

8.6.

Istaba Nr. 10

mēnesis

304,62

121,85

0,00*

121,85

8.7.

Istaba Nr. 11

mēnesis

200,15

80,06

0,00*

80,06

8.8.

Istaba Nr. 12

mēnesis

236,89

94,76

0,00*

94,76

8.9.

Istaba Nr. 14

mēnesis

295,94

118,38

0,00*

118,38

8.10.

Istaba Nr. 17

mēnesis

216,49

86,60

0,00*

86,60

8.11.

Istaba Nr. 18

mēnesis

339,9

135,96

0,00*

135,96

8.12.

Istaba Nr. 19

mēnesis

331,56

132,62

0,00*

132,62

8.13.

Istaba Nr. 20

mēnesis

324,34

129,74

0,00*

129,74

8.14.

Istaba Nr. 22

mēnesis

244,55

97,82

0,00*

97,82

8.15.

Istaba Nr. 23

mēnesis

288,39

115,36

0,00*

115,36

8.16.

Istaba Nr. 26

mēnesis

193,5

77,40

0,00*

77,40

8.17.

Istaba Nr. 27

mēnesis

188,77

75,51

0,00*

75,51

8.18.

Istaba Nr.37

mēnesis

217,73

87,09

0,00*

87,09

Piezīmes:

*Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 9.punktu.