Apstiprināts 2013. gada 24. oktobra Gulbenes novada domes sēdē Nr.16, 44.§

Grozījumi 2013.gada 28.novembra Gulbenes novada domes sēdē Nr.18, 24.§

Grozījumi 2014.gada 27.februāra Gulbenes novada domes sēdē Nr.3, 36.§

Grozījumi 2014.gada 25.septembra Gulbenes novada domes sēdē Nr.20, 7.§

Grozījumi 2014.gada 30.oktobra Gulbenes novada domes sēdē Nr.22, 28.§

Grozījumi 2015.gada 25.jūnija Gulbenes novada domes sēdē Nr.15, 9.§

Grozījumi 2016.gada 30.jūnija Gulbenes novada domes sēdē Nr.10, 43.§

Grozījumi 2020.gada 27.februāra Gulbenes novada domes sēdē Nr.5, 35.§

Grozījumi 2021.gada 25.novembra Gulbenes novada domes sēdē Nr.21, 89.p.

Grozījumi

2022.gada 29.septembra Gulbenes novada domes sēde (protokols Nr.19; 44.p)

29.06.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.9;90.p.)

28.09.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.15; 97.p.)

26.10.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.17; 69.p.)

 

 

Par Gulbenes novada sociālā dienesta maksas pakalpojumiem

1. Gulbenes novada sociālais dienests

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (EUR)

PVN (EUR)

Cena bez PVN (EUR)

1.

Gulbenes novada sociālais dienests:

1.1.

Veļas mazgāšana viens cikls ar veļas mazgājamo līdzekli

viena reize

5,00

0,00*

5,00

1.2.

Dušas apmeklējums 1 personai

1.2.1.

Pieaugušajiem

viena reize

3,00

0,00*

3,00

1.2.2.

Bērniem (līdz 18 gadu vecumam)

viena reize

2,00

0,00*

2,00

1.3.

Pielāgota transportlīdzekļa pakalpojumi Gulbenes novadā deklarētām personām ar invaliditāti

1.3.1.

Personām, kurām ar ārsta nosūtījumu ir jāapmeklē medicīnas vai rehabilitācijas iestāde, kuras pārvietojas ar ratiņkrēslu**

viens km

0,28

0,00*

0,28

1.3.2.

Personām, kurām ar ārsta nosūtījumu ir jāapmeklē medicīnas vai rehabilitācijas iestāde, kuras ir guļošas**

viens km

0,33

0,00*

0,33

2.

Īres maksa par uzturēšanos Grupu mājā vienai personai:

2.1.

Istaba Nr. 109

mēnesis

107,24

0,00*

107,24

2.2.

Istaba Nr. 110

mēnesis

88,89

0,00*

88,89

2.3.

Istaba Nr. 112

mēnesis

102,47

0,00*

102,47

2.4.

Istaba Nr. 201

mēnesis

107,97

0,00*

107,97

2.5.

Istaba Nr. 203

mēnesis

104,30

0,00*

104,30

2.6.

Istaba Nr. 213

mēnesis

93,47

0,00*

93,47

2.7.

Istaba Nr. 214

mēnesis

95,31

0,00*

95,31

2.8.

Istaba Nr. 215

mēnesis

94,21

0,00*

94,21

2.9.

Istaba Nr. 216

mēnesis

95,68

0,00*

95,68

2.10.

Istaba Nr. 217

mēnesis

91,09

0,00*

91,09

2.11.

Maksas pakalpojuma izcenojums uz 1 m2 (euro) (pakalpojuma izmaksas kopā dalītas ar maksas pakalpojumu vienību skaitu noteiktā laikposmā) 419,4 m2, 12 mēneši

viens m2

3,67

0,00*

3,67

3.

Grupu dzīvoklis personai ar pašaprūpes prasmēm:

3.1.

Gulbenes novadā deklarētai personai

diennakts

13,70

0,00*

13,70

3.2.

Gulbenes novadā nedeklarētai personai

diennakts

20,67

0,00*

20,67

3.3.

Līdzmaksājums vienai personai

diennakts

1,00

0,00*

1,00

4.

Grupu dzīvoklis personai bez pašaprūpes prasmēm:

4.1.

Gulbenes novadā deklarētai personai

diennakts

24,00

0,00*

24,00

4.2.

Gulbenes novadā nedeklarētai personai

diennakts

30,97

0,00*

30,97

4.3.

Līdzmaksājums vienai personai

diennakts

1,00

0,00*

1,00

5.

Dienas aprūpes centrs ar pašaprūpes prasmēm:

5.1.

Gulbenes novadā deklarētai personai

diena

17,89

0,00*

17,89

5.2.

Gulbenes novadā nedeklarētai personai

diena

28,28

0,00*

28,28

5.3.

Līdzmaksājums vienai personai

diena

1,50

0,00*

1,50

5.4.

Līdzmaksājums vienai personai, ja apmeklējumu skaits pārsniedz 10 dienas mēnesī

mēnesis

15,00

0,00*

15,00

6.

Dienas aprūpes centrs bez pašaprūpes prasmēm:

6.1.

Gulbenes novadā deklarētai personai

diena

25,69

0,00*

25,69

6.2.

Gulbenes novadā nedeklarētai personai

diena

36,08

0,00*

36,08

6.3.

Līdzmaksājums vienai personai

diena

1,50

0,00*

1,50

6.4.

Līdzmaksājums vienai personai, ja apmeklējumu skaits pārsniedz 10 dienas mēnesī

mēnesis

15,00

0,00*

15,00

7.

Sociālā rehabilitācija specializētajās darbnīcās:

7.1.

Gulbenes novadā deklarētai personai

diena

17,42

0,00*

17,42

7.2.

Gulbenes novadā nedeklarētai personai

diena

30,80

0,00*

30,80

7.3.

Līdzmaksājums vienai personai

diena

1,50

0,00*

1,50

7.4.

Līdzmaksājums vienai personai, ja apmeklējumu skaits pārsniedz 10 dienas mēnesī

mēnesis

15,00

0,00*

15,00