Mūzikas joma

 • 9 kori 
 • 4 vokālie ansambļi
 • 2 vokālās studijas
 • 4 vokāli instrumentālie ansambļi
 • 1 pulciņš «Mūzikas instrumentu spēle», «Mazā mūzikas skoliņa»
 • 1 ritmikas pulciņš
 • 2 ritmikas studijas

 

 • Gulbenes novada vidusskolā 2. – 4. kl. koris,  koris “Silver” 7. – 12.kl., 1.– 3.kl. ansamblis, vokālā studija “Stariņi” 1. – 5. kl., vokālā studija “Silver”, bērnu un jauniešu vokāli instrumentālā grupa 1. – 12.kl.
 • Gulbīša pamatskolā 1. – 4. kl. koris, 5. - 9. kl. kora grupa
 • Stāķu pamatskolā 1. – 4. kl. koris, 5. - 9. kl. kora grupa, 
 • Tirzas pamatskolā 1. – 4. kl. koris, 5. - 9. kl. kora grupa      (apvienots kolektīvs – Stāķu, Tirzas, Gulbīša pamatskolas 5. – 9.kl. koris), vokālais ansamblis 1. – 4.kl., ritmikas pulciņš 2. – 6.kl., ritmikas studija pirmsskolas vecuma bērniem
 • Lejasciema pamatskolā – 1. – 4. kl. koris, VIA “COOL KIDS” 3. – 6. kl., VIA “ENYOU” 5. – 9. kl.
 • Lizuma pamatskolā – 1. – 3. kl. koris, 4. – 9. kl. koris, meiteņu vokālais ansamblis 5. – 6.kl. , VIA 5. – 9.kl., ritmikas un jaunrades deju studija 1. – 2. kl. un pirmsskolas vecuma bērniem
 • Rankas pamatskolā – vokālais ansamblis 1. – 8. kl.
 • Gulbenes Mūzikas skolā – «Mazā mūzikas skoliņa» pirmsskolas vecuma bērniem
 • Sveķu pamatskolā –VIA «Baloži», mūzikas instrumenta spēle
   

Folkloras joma

2 pulciņi

 • Rankas pamatskolā  - “Dzīpariņi” 1. – 8. kl.
 • Sveķu pamatskolā – “Sveķelītis” 9 - 17 gadi
   

Deju joma

18 tautisko deju kolektīvi

 

 • Gulbenes novada vidusskolā 6 kolektīvi – tautiskās dejas 1.kl. (divas grupas), “Liedariņš” 2.kl., tautiskās dejas 3.kl., “Spārēni” 6. – 7.kl., “Liedars” 6. – 9.kl., “Kostiņš” 10. – 12.kl.
 • Tirzas pamatskolā 3 kolektīvi – tautiskās dejas pirmsskolai, “Dzadzulīte” 1. – 4. kl., “Tūdaliņš” 5. – 9. kl. (apvienots kolektīvs ar Lejasciema pamatskolu),
 • Lejasciema pamatskolā  3 kolektīvi – 1. – 2. kl., 3. – 4. kl., 5. – 9. kl. (apvienots kolektīvs ar Tirzas pamatskolu)
 • Lizuma pamatskolā 2 kolektīvi – 3. – 4. kl., 6. – 9.kl.,
 • Stāķu pamatskolā 3 kolektīvi – 1. – 2. kl., 3. – 4. kl., 5. – 9. kl.
 • Sveķu pamatskolā 2 kolektīvi – “Ābolīši” 1. – 4. kl., “Zeltābols”
   

Teātra joma 

 6  pulciņi

 

 

 • Gulbenes novada vidusskolā  - teātra pulciņš (divas grupas) – 1. – 6. kl., 7. – 12. kl.
 • Lejasciema pamatskolā -  teātra pulciņš – 9.kl.
 • Rankas pamatskolā  - teātra  pulciņš   – 1. – 8. kl.
 • Stāķu pamatskolā-  teātra pulciņš   – 1. – 9. kl.
 • Sveķu pamatskolā -  teātra pulciņš  “Puķuzirnis” – 9 – 17 gadi
   

Vizuālās mākslas joma

8 pulciņi

 

 • Gulbenes novada vidusskolā – vizuāli plastiskās mākslas pulciņš  1. – 5. kl., smilšu spēles  1. – 5. kl.
 • Lejasciema pamatskolā – vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņš  4. – 9. kl.
 • Stāķu pamatskolā – “Mazā Mākslas skola” 1. – 4. kl., “Jaunais mākslinieks” – 5. – 9. kl.
 • Tirzas pamatskolā –  vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņš 1. – 3. kl.
 • Sveķu pamatskolā  - vizuālās mākslas pulciņš “Jautrās krāsas”
 • Gulbenes Mākslas skolā –zīmēšana, gleznošana, kompozīcija 6. – 12. kl.
   

Radošo industriju joma 

 4 pulciņi

 

 • Rankas pamatskolā – pulciņš “Stila un modes aksesuāri” 1. – 9. kl.
 • Gulbenes Mākslas skolā – “Datorgrafika un animācija” 4. – 9.kl.
 • Lizuma pamatskolā - foto rediģēšanas un apstrādes pulciņš  4. – 9. kl.
 • Sveķu pamatskolā – pulciņš “Dari, veido, iepriecini” 2. – 5. kl.
   

Vides joma

7 pulciņi

 

 • Lizuma pamatskolā – Iemaņas izdzīvošanai brīvā dabā 4. – 9.kl.,
 • Lejasciema pamatskolā – “Dabas draugi” 5. – 8.kl., sporta tūrisms 3. – 6.kl.
 • Stāķu pamatskolā – Skauti un Gaidas (divas grupas) 1. – 4. kl., 5. - 9.kl., vides pulciņš “Zaļums” 5. – 9. kl.
 • Rankas pamatskolā – “Vides draugi” 5. – 9.kl.
 • Gulbenes 1.PII – «Mazā ekopadome» - pirmsskolas vecuma bērni
   

Tehniskās jaunrades joma 

5 pulciņi

 

 • Gulbenes novada vidusskolā – Tehniskās jaunrades centrs (robotika 2. – 9. kl., programmēšana 6. – 12. kl.)
 • Lizuma pamatskolā – robotika 5. – 9.kl.
 • Stāķu pamatskolā – robotika 1. – 3. kl., 4. – 7. kl.
 • Gulbīša pamatskolā – kokapstrāde 3. – 6.kl.
   

Sporta joma

 • 7 vispārējās fiziskās sagatavotības (VFS) pulciņi,
 • 7 konkrētu sporta veidu pulciņi (velosipēdistu pulciņš, BMX, dambrete, šahs, sporta spēles, tautas bumba, brīvā cīņa)

 

 • Gulbenes novada vidusskolā – velosipēdistu pulciņš 1. – 6.kl. , BMX 1. – 9. kl. (trīs grupas), dambrete 1. – 4. kl. (divas grupas), šahs 1. – 4. kl., tautas bumba 1. – 4. kl.,
 • Gulbīša pamatskolā – dambrete 1. – 4. kl., VFS 1. – 6. kl.
 • Lizuma pamatskolā – VFS 1. – 4.kl., 5. – 7. kl.
 • Lejasciema pamatskolā – VFS 4. – 6. kl., 7. – 9. kl.
 • Stāķu pamatskolā –  VFS 4. – 9. kl., sporta spēles 1. – 3. kl., 4. – 9.kl. ,
 • Rankas pamatskolā – VFS 1. – 3.kl., 4. – 7. kl.
 • Tirzas pamatskolā – VFS 4. – 6. kl.
 • Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā  - VFS pirmsskolas vecuma bērniem
 • Biedrībā “Gulbene wrestling” – brīvā cīņa 5. – 9. kl., 7. – 9.kl.
   

Cita joma

 3 pulciņi

 

 • Gulbenes novada vidusskolā – Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola 10. – 12. kl.
 • Gulbīša pamatskolā – Radošais literāts  1. – 9. kl.
 • Rankas pamatskolā – Vācu valodas apguve 4. – 9. kl.