Pašvaldības iestāžu vadītāju pieņemšanas laiki noteikti Gulbenes novada domes priekšsēdētāja 31.07.2017. rīkojumā Nr. GND/3.5/17/165;

grozījumi rīkojumā Nr. GND/3.5/17200.

Nr.p.k. Iestāde Pieņemšanas laiks
1. Gulbenes novada valsts ģimnāzijas direktors Pirmdienā no plkst. 16.00-17.00
2.

Gulbenes 2.vidusskolas direktors

Pirmdienā no plkst. 15.00-17.00
Trešdienā no plkst. 15.00-17.00
3. Gulbīša pamatskolas direktors Pirmdienā no plkst. 14.00-16.00
Piektdienā no plkst. 8.30-11.00
4. Lejasciema vidusskolas direktors Trešdienā no plkst. 9.00-11.00 un
no plkst. 15.00-17.00
5. Lizuma vidusskolas direktors Pirmdienā no plkst. 8.15-12.00
Otrdienā no plkst. 8.15-12.00
6. Rankas pamatskolas direktors Pirmdienā no plkst. 9.00-13.00
7. Stāķu pamatskolas direktors Pirmdienā no plkst. 10.00-12.00
Trešdienā no plkst. 14.00-17.00
8. Tirzas pamatskolas direktors Pirmdienā no plkst. 10.00-12.00
Otrdienā no plkst. 7.30-10.00
Trešdienā no plkst. 7.00-8.30
Ceturtdienā no plkst. 14.00-17.00
Piektdienā no plkst. 7.30-8.30
9. Gulbenes vakara (maiņu) vidusskolas direktors Pirmdienā no plkst. 8.30-13.00
Otrdienā no plkst. 8.30-12.00
10. Sveķu pamatskolas direktors Otrdienās 9.00-12.00.
11. Gulbenes Mūzikas skolas direktors Pirmdienā no plkst. 14.00-17.00
12. Gulbenes Mākslas skolas direktors Otrdienā no plkst. 10.00-12.00
Ceturtdienā no plkst. 14.00-16.30
13. Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors Pirmdienā no plkst. 13.00-16.00
14. Gulbenes 1.pirmssskolas izglītības iestādes vadītājs Otrdienā no plkst. 8.00-10.00
Ceturtdienā no plkst. 14.00-16.00
15. Gulbenes 2.pirmssskolas izglītības iestādes „Rūķītis” vadītājs Pirmdienā no plkst. 9.00-11.00
16. Gulbenes 3.pirmssskolas izglītības iestādes „Auseklītis” vadītājs Trešdienā no plkst. 8.30-12.00
17. Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” vadītājs Pirmdienā no plkst. 8.00-15.00
18. Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādes „Kamenīte” vadītājs Pirmdienā no plkst. 8.00-10.00
Piektdienā no plkst. 14.00-16.00
19. Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs Pirmdienā no plkst. 9.00-11.00
20. Rankas pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” vadītājs Trešdienā no plkst. 9.00-11.00