Pašvaldības iestāžu vadītāju pieņemšanas laiki noteikti Gulbenes novada domes priekšsēdētāja 31.07.2017. rīkojumā Nr. GND/3.5/17/165;

grozījumi rīkojumā Nr. GND/3.5/17200.

Nr.p.k. Iestāde Pieņemšanas laiks
1 Gulbenes novada valsts ģimnāzijas direktors Pirmdienā no plkst. 16.00-17.00
2 Gulbenes sākumskolas direktors Pirmdienā no plkst. 14.00-16.00
3

Gulbenes 2.vidusskolas direktors

Pirmdienā no plkst. 15.00-17.00
Trešdienā no plkst. 15.00-17.00
4 Gulbīša pamatskolas direktors Pirmdienā no plkst. 14.00-16.00
Piektdienā no plkst. 8.30-11.00
5 Lejasciema vidusskolas direktors Trešdienā no plkst. 9.00-11.00 un
no plkst. 15.00-17.00
6 Lizuma vidusskolas direktors Pirmdienā no plkst. 8.15-12.00
Otrdienā no plkst. 8.15-12.00
7 Galgauskas pamatskolas direktore

Otrdienā no plkst. 9.00-12.00
Ceturtdienā no plkst. 13.00-15.00

8

K.Valdemāra sākumskolas direktors

Otrdienā no plkst. 13.00-17.00
9 Rankas pamatskolas direktors Pirmdienā no plkst. 9.00-13.00
10 Stāķu pamatskolas direktors Pirmdienā no plkst. 10.00-12.00
Trešdienā no plkst. 14.00-17.00
11 Stāmerienas pamatskolas direktors Pirmdienā no plkst. 12.00-16.00
12 Tirzas pamatskolas direktors Pirmdienā no plkst. 10.00-12.00
Otrdienā no plkst. 7.30-10.00
Trešdienā no plkst. 7.00-8.30
Ceturtdienā no plkst. 14.00-17.00
Piektdienā no plkst. 7.30-8.30
13 Gulbenes vakara (maiņu) vidusskolas direktors Pirmdienā no plkst. 8.30-13.00
Otrdienā no plkst. 8.30-12.00
14 Sveķu pamatskolas direktors Pirmdienās  9.00-12.00.
15 Gulbenes Mūzikas skolas direktors Pirmdienā no plkst. 14.00-17.00
16 Gulbenes Mākslas skolas direktors Otrdienā no plkst. 10.00-12.00
Ceturtdienā no plkst. 14.00-16.30
17 Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors Pirmdienā no plkst. 13.00-16.00
18 Gulbenes 1.pirmssskolas izglītības iestādes vadītājs Otrdienā no plkst. 8.00-10.00
Ceturtdienā no plkst. 14.00-16.00
19 Gulbenes 2.pirmssskolas izglītības iestādes „Rūķītis” vadītājs Pirmdienā no plkst. 9.00-11.00
20 Gulbenes 3.pirmssskolas izglītības iestādes „Auseklītis” vadītājs Trešdienā no plkst. 8.30-12.00
21 Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” vadītājs Pirmdienā no plkst. 8.00-15.00
22 Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādes „Kamenīte” vadītājs Pirmdienā no plkst. 8.00-10.00
Piektdienā no plkst. 14.00-16.00
23 Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs Pirmdienā no plkst. 9.00-11.00
24 Rankas pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” vadītājs Trešdienā no plkst. 9.00-11.00