Vidējās izglītības iestādes Gulbenes novadā

N.p.k. Iestāde, adrese Saziņai Vadītājs
 1.

Gulbenes 2.vidusskola

Līkā iela 21
Gulbene
Gulbenes novads LV-4401

64474141

www.gulbene2vsk.lv

Edīte Kanaviņa

64473443

 2.

Gulbenes novada valsts ģimnāzija

Skolas iela 10
Gulbene
Gulbenes novads LV-4401

Tehnisku iemeslu dēļ šobrīd fiksētie tālruņi Gulbenes novada valsts ģimnāzijā nedarbojas.

Lūdzam zvanīt:

Skolas mob. – 27880300

Skolas dežurants – 64474442

Direktore 26545945

64473178 lietvedība
64473185 skolotāju istaba

www.gulbgymn.edu.lv

Tehnisku iemeslu dēļ šobrīd fiksētie tālruņi Gulbenes novada valsts ģimnāzijā nedarbojas.

Lūdzam zvanīt:

Skolas mob. – 27880300

Skolas dežurants – 64474442

Direktore 26545945

Lidija Ķeķere

64473178
26545945
 

3.

Gulbenes Vakara (maiņu) vidusskola

Līkā iela 21
Gulbene
Gulbenes novads
LV-4401

64473844

www.gulbvak.lv

Zigrīda Gabrāne

64473844
26456877

4.

Lejasciema vidusskola

Rīgas iela 20
Lejasciems
Lejasciema pagasts
Gulbenes novads LV-4412

 

64473134
64473137
.

Ineta Maltavniece

64473134
25627027

5.

Lizuma vidusskola

"Pils"
Lizums
Lizuma pagasts
Gulbenes novads LV-4425

 

64473732

www.lizumavidusskola.lv

Inese Dambe

64473732