Pašvaldība informē
Attēls ar Gulbenes novada ģerboni

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andis Caunītis:

28.novembrī – dalība sarunās par Gulbenes novada pašvaldības 2023.gada budžetu Litenes un Stāmerienas pagastos;

- iedzīvotāju pieņemšana.

29.novembrī - dalība saimniecisko jautājumu sanāksmē;

- dalība sarunās par Gulbenes novada pašvaldības 2023.gada budžetu Daukstu un Līgo pagastos.

30.novembrī - dalība Gulbenes novada Civilās aizsardzības komisijas mācībās "Pilskalns 2022", kas notiks Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā.

1.decembrī - dalība sarunās par Gulbenes novada pašvaldības 2023.gada budžetu Druvienas un Rankas pagastos.

2.decembrī - sanāksme ar sociālās jomas pārstāvjiem par Gulbenes novada dzīvokļu komisijas izveidi;

- dalība Gulbenes novada kultūras nozares pasākumā “berkubs  Kultūras” Gulbenes kultūras centrā.

 

Novada domes priekšsēdētāja vietniece Guna Švika:

28.novembrī - iedzīvotāju pieņemšana.

29.novembrī - dalība novada kultūras, sporta un tūrisma nozares speciālistu iknedēļas sanāksmē;

- dalība sarunās par Gulbenes novada pašvaldības 2023.gada budžetu Daukstu un Līgo pagastos.

30.novembrī -  dalība sarunās par Gulbenes novada pašvaldības 2023.gada budžetu Galgauskas un Jaungulbenes pagastos.

1.decembrī - dalība sarunās par Gulbenes novada pašvaldības 2023.gada budžetu Druvienas un Rankas pagastos.

2.decembrī - piedalās Gulbenes novada domes Ūdenssaimniecības komisijas sēdē;

- dalība Gulbenes novada kultūras nozares pasākumā “berkubs  Kultūras” Gulbenes kultūras centrā.

 

Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore Antra Sprudzāne:

28.novembrī – dalība sarunās par Gulbenes novada pašvaldības 2023.gada budžetu Litenes un Stāmerienas pagastos.

29.novembrī – dalība novada kultūras, sporta un tūrisma nozares speciālistu iknedēļas sanāksmē;

- dalība sarunās par Gulbenes novada pašvaldības 2023.gada budžetu Daukstu un Līgo pagastos.

30.novembrī - dalība sarunās par Gulbenes novada pašvaldības 2023.gada budžetu Galgauskas un Jaungulbenes pagastos.

1.decembrī - dalība sarunās par Gulbenes novada pašvaldības 2023.gada budžetu Druvienas un Rankas pagastos.

2.decembrī – piedalās Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas gada sapulcē Aizkrauklē;

- dalība Gulbenes novada kultūras nozares pasākumā “berkubs  Kultūras” Gulbenes kultūras centrā.