• Gulbenes novada pašvaldībā licencētās interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas skatīt šeit