Adrese

Dīķa iela 1

Gulbene

Gulbenes novads, LV-4401

Tālrunis

64474300

 Raksti mums uz e-adresi!

Gulbenes labiekārtošanas iestāde

 

  • Gulbenes pilsētas pašvaldības īpašumā esošās teritorijas - ietvju, laukumu, skvēru, zaļās zonas uzturēšana;
  • Gulbenes pilsētas strūklaku uzturēšana, tīrīšana, ūdens papildināšana, bojājumu novēršana;
  • Brāļu kapu, Brīvības pieminekļa, Čekas upuru pieminekļa,  represēto personu piemiņas pieminekļa un balto krustu piemiņas vietu uzturēšana;
  • Pilsētas parku un skvēru apsaimniekošana;
  • Apstādījumu ierīkošana un kopšana;
  • Bērnu rotaļu laukumu apsaimniekošana;
  • Esošo soliņu labošana un krāsošana, jaunu soliņu uzstādīšana;
  • Atkritumu urnu labošana un atjaunošana;
  • Atbalsta sienu un mūrīšu apkopšana;
  • Sanitārā konteinera un sabiedriskās tualetes apsaimniekošana;
  • Kompostēšanas laukuma Rēzeknes ielā 13B, Gulbenē uzturēšana;
  • Kapsētu apsaimniekošana.

 

Vadītāja Ligita Miezīte, t. 64474300, 29354272, e-pasts

Apmeklētājus pieņem pirmdienās no plkst. 10:00 līdz 12:00.

Kapsētu apsaimniekošanas speciāliste Aiga Gibnere, t.26460306