Adrese

Dīķa iela 1

Gulbene

Gulbenes novads, LV-4401

Tālrunis

64474300

 

Gulbenes labiekārtošanas iestāde

 

  • Gulbenes pilsētas pašvaldības īpašumā esošās teritorijas - ietvju, laukumu, skvēru, zaļās zonas uzturēšana;
  • Gulbenes pilsētas strūklaku uzturēšana, tīrīšana, ūdens papildināšana, bojājumu novēršana;
  • Brāļu kapu, Brīvības pieminekļa, Čekas upuru pieminekļa,  represēto personu piemiņas pieminekļa un balto krustu piemiņas vietu uzturēšana;
  • Pilsētas parku un skvēru apsaimniekošana;
  • Apstādījumu ierīkošana un kopšana;
  • Bērnu rotaļu laukumu apsaimniekošana;
  • Esošo soliņu labošana un krāsošana, jaunu soliņu uzstādīšana;
  • Atkritumu urnu labošana un atjaunošana;
  • Atbalsta sienu un mūrīšu apkopšana;
  • Sanitārā konteinera un sabiedriskās tualetes apsaimniekošana;
  • Kompostēšanas laukuma Rēzeknes ielā 13B, Gulbenē uzturēšana;
  • Kapsētu apsaimniekošana.

 

Vadītāja Ligita Miezīte, t. 64474300, 29354272, e-pasts

Apmeklētājus pieņem pirmdienās no plkst. 10:00 līdz 12:00.

Kapsētu apsaimniekošanas speciāliste Valda Kupce, t.26460306

   • Organizē Gulbenes Veco un Tanslavu kapu apsaimniekošanu – kapavietas ierādīšanu, uzmērīšanu un nospraušanu dabā kapa rakšanai un apbedījumu kartēšanai, kapavietai piegulošās teritorijas sakopšana pēc bēru ceremonijas, kapličas iznomāšana;
   • Sniedz informāciju par apbedīšanas birojiem, ēdināšanas pakalpojumiem, izvadītājiem, mūziķiem, kapu pieminekļu izgatavotājiem;
   • Izsniedz izziņas (pieejamās informācijas ietvaros) par apbedījumiem Gulbenes Vecajos un Tanslavu kapos.