Apstiprināts 2013. gada 24. oktobra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.16, 43.§)

Grozījumi 2015. gada 25. jūnija Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.15, 35.§)

Grozījumi 2016. gada 29. septembra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.13, 27.§)

Grozījumi 2017. gada 23. februāra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.3, 18.§)

Grozījumi 2017. gada 30. marta Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.4, 51.§)

Grozījumi 2019.gada 29.augusta domes sēdē (protokols Nr.14, 37.§)

Grozījumi

2022.gada 11.augusta Gulbenes novada domes ārkārtas sēdē (ārkārtas sēdes protokols Nr.15; 5.p)

2022.gada 22.septembra Gulbenes novada domes sēdē (ārkārtas sēdes protokols Nr.18; 3.p) 

Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis

  1. Izglītojamo ēdināšana Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

(euro)

PVN (euro) *

Cena ar PVN (euro)

Ēdiena sagatavošanas izmaksas

Produktu izmaksas

Kopā

1.

Ēdināšanas pakalpojums izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem:

1.1.

Brokastis

1 ēdienreize

0,40

0,48

0,88

 

 

1.2.

Pusdienas

1 ēdienreize

1,16

1,12

2,28

 

 

1.3.

Launags

1 ēdienreize

0,41

0,44

0,85

 

 

1.4.

Vakariņas

1 ēdienreize

0,86

0,53

1,39

 

 

 

KOPĀ

2,83

2,57

5,40

 

 

2.

Ēdināšanas pakalpojums izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem:

2.1.

Brokastis

1 ēdienreize

0,40

0,59

0,99

 

 

2.2.

Pusdienas

1 ēdienreize

1,16

1,40

2,56

 

 

2.3.

Launags

1 ēdienreize

0,41

0,53

0,94

 

 

2.4.

Vakariņas

1 ēdienreize

0,86

0,66

1,52

 

 

 

KOPĀ

2,83

3,18

6,01

 

 

Piezīme

* Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 12.apakšpunktu, izglītības iestāžu sniegtos ēdināšanas pakalpojumus neapliek ar pievienotās vērtības nodokli.”

 

2. /izslēgts 29.09.2016./
21. /izslēgts 29.09.2016./
3. /izslēgts 29.09.2016./
4. Noteikt maksu par darbinieku ēdināšanu pusdienās Ls 0,75 = € 1,07.

 

2. Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” maksas pakalpojumi

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN, EUR PVN, EUR Cena ar PVN, EUR Piezīmes*
1. Rotaļu un attīstības centriņš „Gudru ņēmu padomiņu” mēnesis 7,00      
2. Silto smilšu iekārta 1 nodarbība 12,00      
3. Minhenes funkcionālais tests 1 bērnam 35,00      
4. Telpu izmantošana, 1 m2 stunda 0,016      
5. Telpu izmantošana, 1 m2 mēnesis 2,62      
6. Pagrabstāva telpu izmantošana, 1m2 mēnesis 1,17      

* Pamatojoties uz Pievienotās vērtības likuma VII nodaļas 52.panta 11.punktu, pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtie bērnu uzturēšanās un pirmsskolas izglītības pakalpojumi ir ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamie pakalpojumi.

  1. Darbinieku ēdināšana Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

(euro)

PVN (euro) *

Cena ar PVN (euro)

Ēdiena sagatavošanas izmaksas

Produktu izmaksas

Kopā

 

Pusdienas darbiniekiem:

1.

Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestāde

1 ēdienreize

1,14

1,86

3,00

 

 

2.

Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”

1 ēdienreize

1,14

1,86

3,00

 

 

3.

Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis”

1 ēdienreize

1,14

1,86

3,00

 

 

4.

Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte”

1 ēdienreize

1,14

1,86

3,00

 

 

5.

Stāķu pirmsskolas izglītības iestāde

1 ēdienreize

1,14

1,86

3,00

 

 

6.

Gulbene novada pirmsskolas izglītības iestāde “Ābolīši”

1 ēdienreize

1,14

1,86

3,00

 

 

 

Piezīme.

* Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 12.apakšpunktu, izglītības iestāžu sniegtos ēdināšanas pakalpojumus neapliek ar pievienotās vērtības nodokli.”

“2. Lēmums stājas spēkā ar Gulbenes novada domes 2022.gada 22.septembra saistošo noteikumus Nr.17 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem”” spēkā stāšanās dienu.”

Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.septembrī.