Izraksti no vēsturiskām izziņām.

1947.gads

Madonas apriņķi sadala divos apriņķos.

Gulbenes apriņķī likvidē Grašu, Kārzdabas un Virānes ciemu padomes.

Darbu uzsāk Gulbenes apriņķa darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas vispārējā daļa.

1947.gada dekrēts

1950.gads

Likvidē Gulbenes apriņķi, izveido Gulbenes rajonu.

Darbu pārtrauc Gulbenes apriņķa darbaļaužu deputātu paddomes izpildkomiteja. Darbu uzsāk Gulbenes rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteja.

1949.gada dekrēts

1952.gads

Latvijas teritorijā izveido apgabalus. Gulbenes rajons ietilpst Daugavpils apgabalā.

03

1953.gads

Likvidē Latvijas teritorijas iedalījumu apgabalos.

04

1954.gads

Gulbenes rajonā apvieno vairākas ciema padomes.

05

1955.gads

Alūksnes rajona Dūres ciema padomi pievieno Gulbenes rajonam.

06

1956.gads

Latvijas teritorijā likvidē vairākus rajonus. Gulbenes rajonam tiek pievienotas jaunas ciema padomes.

07

g1958

Daļu Gulbenes rajona teritorijas pievieno Alūksnes rajonam.

Gulbenes pilsētai no blakus esošo ciema padomju teritorijām pievieno 259 ha zemes.

08

g1959

Smiltenes rajona Virešu ciemam pievieno 242,9 ha no Gulbenes rajona.

Likvidē Smiltenes rajonu, Rankas ciema padomi pievieno Gulbenes rajonam.

09

g1960

Izmaiņas Gulbenes rajona administratīvi teritoriālajā dalījumā. Šo to atņem Vecgulbenes un Sinoles pagastiem. Vai tos plāno likvidēt?

10

g1962

Likvidē Dūres ciema padomi Gulbenes rajonā.

Likvidē Alūksnes rajonu.

11

g1963

Turpina regulēt robežas. Lauksaimniecības arteļa "Padomju Dzimtene" 3. un 4. brigādes teritoriju pievieno Valkas rajona Apes pilsētai.

Mālupes ciema padomi pievieno Balvu rajonam.

12

g1965

13

g1967

Atjauno Alūksnes rajonu.

14

g1968

Darbs rit. Pārskata iekrātos dokumentus. Strādā ciema padomes, padomju saimniecības un kolhozi.

Gulbenes rajona izpildu komitejā darbojas Plānu komisija, Finansu nodaļa, Dzīvokļu komunālās saimniecības nodaļa, Tautas izglītības nodaļa, Kultūras nodaļa, Sociālās nodrošināšanas nodaļa. Tiek vadīta un kontrolēta rajona saimnieciskā, kultūras un sabiedriskās dzīve.

Strādā Rankas papes fabrika, Lizuma stērķeles rūpnīca, Vidzemes alus rūpnīca, Gulbenes mežrūpniecības saimniecība, Gulbenes zvērsaimniecība.

15

g1977

16

1988

Ar Latvijas PSR Gulbenes rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas 22.aprīļa lēmumu Gulbenē tiek izveidota mākslas skola. Darbu tā sāk 1988.gada 1.septembrī. Telpas - Rīgas ielā 39.

Latvijas karogs Pēc Latvijas Tautas frontes Gulbenes nodaļas priekšlikuma decembrī virs rajona Centrālās bibliiotēkas un Lizuma vidusskolas torņa tiek pacelts sarkanbaltsarkanais karogs, ...

 

...bet mēs vēl esam Padomju Sociālistisko Republiku Savienības viena no 15 republikām. Latvija kā neatkarīga valsts vēl nav atdzimusi. lpsr

1989

Ar Latvijas PSR Gulbenes rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu sarkanbaltsarkano karogu atļauj pacelt Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības tornī Brīvības ielā 44.

1991

10.janvāris

Gulbenē armijas lokatoru vairs nav, bet tiem nebūtu jābūt arī Beļavas pagastā. Par to Latvijas Republikas Ministru padomei atgādina Izpildkomitejas priekšsēdētājs.

mp02

1.marts

Nepieciešamās preces veikalos grūti iegādāties - to nav, un, ja parādās, tās tiek pirktas pat tikai tādēļ, ka ir iespēja, ne vajadzība. Daudziem šo iespēju neizdodas notvert. Izpildkomiteja nolemj atsevišķu preču iegādei ieviest talonu sistēmu.

talon01 Gulbenes rajona Tautas deputātu padomes Izpildkomitejas 1.marta lēmums.

Kā iegādāties jaunu auto? Tikai pierakstoties rindā un gaidot gadiem. Izpildkomiteja lemj par to, kā sadalīt rajonam piešķirtos jaunos auto.

vaz01

26.augusts

pr01 pr02

LKP (Latvijas Komunistiskās partijas) rajona komitejas un DOSAAF (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) telpas aizzīmogotas un tiek apsargātas. Rajonā organizējas zemessargu vienības.

Par to tiek runāts Izpildkomitejas sēdē.

g1992

17

g1994

18

g2009

6. jūnijā Latvijā notiek Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanas.

Kopš 2009. gada 1. jūlija ir spēkā jauns administratīvi teritoriālais iedalījums, kā rezultātā Latvijā tiek izveidoti 109 novadi un 9 republikas pilsētas.

20 nov

Informāciju sagatavoja V.Vilde