Beļavas pagasts

 
Platība 169 km2

 

Beļavas pagasts atrodas Gulbenes novada ziemeļu daļā. Lielākās apdzīvotās vietas: Beļava, Pilskalns, Letes, Ozolkalns, Svelberģis. Beļavas pagasta dienvidu robeža cieši piekļaujas Gulbenes pilsētai.

Šajā pagastā, kurš ir īpatnējs ar savām tik atšķirīgajām apdzīvotām vietām, atrodas Gulbenes paugurvaļņa augstākā virsotne – Beļavas jeb Kārtenes pilskalns, kas bijis viens no lielākajiem latgaļu pilskalniem apvidū. Beļavas pagastā atrodas arī Lisas (Pinteļu) ezers, kurš jauks ne tikai atpūtniekiem, bet izcils ar to, ka tajā atradusies t. s. klāstu jeb latgaļu ezermītne. Ar to saistās arī vietējie nostāsti.

Pagasta teritorija bagāta ar ezeriem: Augulienas, Sprīvuļu, Opulītis, Čušļu, Letes ezeri. Pilskalnā bijušās muižas centrā ar parku 18.gs. celtajā pilī atrodas K.Valdemāra pamatskola, turpat blakus ir brīvdabas estrāde.

 

Ozolkalns, kādreizējā Blomes pusmuiža, atrodas pilskalna pakājē. Šeit ir viena no senākām cilvēku apdzīvotām vietām. Cilvēki mituši arī netālajā Līkanšu jeb Rutkastes pilskalnā, bet pretī Lazdukalnam - Pērļukalnā atrasti akmens krāvuma kapi. Ozolkalna kultūras un sporta centrā „Zīļuks" notiek dažādi pasākumi. Te bērnības un skolas gadi pagājuši kordiriģentiem Imantam un Gido Kokariem.

Turpat Ozolkalnā top vairāk nekā 20 dažādi „Mū sieri", un visi gardi. Apmeklētājiem ir iespēja piedalīties siera siešanā, tiesa gan, iepriekš vienojoties ar saimnieku.

Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi ir Beļavas muiža, Beļavas-Kārtenes pilskalns, “Burtnieku” dzīvojamā rija, Lazdu kalns, Pērļu kalns, Rutkastes kalns, Viculaiku pilskalns, Lisas ezermītne, Andzēnu senkapi, Dumpurnieku senkapi, Jaunletu senkapi, Krimu senkapi, Kubulnieku senkapi, Liedskalnu senkapi.

Beļavas pagasts ir bagāts ar novadniekiem, kurus pazīst Latvijā un pasaulē: mākslinieki V.Irbe, L.Svemps, skolotājs, ābeces “Pirmie soļi” autors N.Dakers, kordiriģenti I. un G. Kokari, S. Duks, rakstnieks V. Lesiņš, koktēlnieks I. Poļaks, mākslinieks, gleznotājs I. Klapers. Šodien lepojamies ar saviem sportistiem: Edgaru Maskalānu (bobslejs), Armandu Zvirbuli (brīvā cīņa), Jāni Mezīti (sprints), Lindu Savļaku (biatlons), kā arī ar gleznotāju Solveigu Kļaviņu.

 Informācija aktualizēta 2015.gada novembrī