www.lejasciems.lv

AttēlsPlatība: 338 km2

Lielākās apdzīvotās vietas: Lejasciems, Sinole, Mālmuiža, Dūre.

Lejasciema pagasts ir izveidojies ļoti skaistā vietā, divu upju – Gaujas un Tirzas – satekā, mežu ielokā. Krāšņās dabas ainavas papildina lielākie ezeri: Sudala, Roznieku, Galgauskas un Ādmiņu ezers. Lejasciema pagasts robežojas ar desmit kaimiņu pagastiem un platības ziņā ir viens no lielākajiem pagastiem Latvijā.

Savulaik Lejasciema pagasts bijis pazīstams gan ar plostniekiem, gan tirgotājiem un amatniekiem.

 

Lejasciema pagasta ģerbonis1928.gadā Lejasciemam tika piešķirtas pilsētas tiesības (Lejasciems toreiz bija mazākā Latvijas pilsēta) un vēlāk tika izstrādāts arī ģerbonis - zils baļķis uz zelta vairoga. Taču pilsētiņa neauga un 1939.gadā pilsētas tiesības zaudēja. No tā brīža ir pagājis ilgs laiks, lejasciemieši jau vairākās paaudzēs šo ģerboni un krāsas ir pieņēmuši par savējām, tādēļ ģerbonis ir atjaunots kā Lejasciema pagasta ģerbonis un reģistrēts Ģerboņu reģistrā. 2015.gada 14. maijā Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš Ģerboņu svētku laikā, Rīgā, Lejasciema pagasta pārvaldes vadītājam Mārim Milnam svinīgi pasniedza Lejasciema pagasta ģerboni – Zelta laukā zila sija.

1944.gadā gāja bojā liela daļa no Lejasciema vēsturiskā centra un skaistā baznīca, kas celta pēc arhitekta Konstantīna Pēkšēna projekta (viņš arī autors Berga Bazāram, dzīvojamai ēkai Marijas ielā 9 – Rīgā).

Lejasciemā dzimuši: literatūrfilozofe Zenta Mauriņa, rakstnieki Anna Sakse, Roberts Eidemanis. Lejasciema pagasta Sinolē dzimis aktieris Kārlis Sebris.

Lejasciemā dzīvojuši: rakstniece, dzejniece Tirzmaliete, bibliogrāfs Jānis Misiņš, novadpētnieks Jānis Kučers.

 

Tūristiem interesants ir Sēravots, Robežkalna un Paideru laukakmens, kas ierakstīti aizsargājamo dabas objektu sarakstā. Latvijas dabas un kultūras pieminekļu sarakstā iekļautas arī Sinoles ūdens dzirnavas un Mālmuižas (Mālu) muiža.

Lejasciemā ir aktīva kultūras, pašdarbības un sporta dzīve. Iecienīta atpūtas pasākumu vieta ir Lejasciema estrāde.

  • Lejasciema pagasta izglītības iestādes – Lejasciema vidusskola un pirmskolas izglītības iestāde „Kamenīte”. Pagastā ir divas bibliotēkas – Lejasciema un Mālu, kā arī Lejasciema pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts „Sinole”, kultūras nams un kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrs, kurā ir apskatāma pastāvīgā ekspozīcija – Lejasciema senie darba rīki un sadzīves priekšmeti, Zentas Mauriņas piemiņas istaba.
  • Kopš 2008.gada Lejasciemā atvērta veco ļaužu dzīvojamā māja.
  • 2009.gada nogalē darbu uzsācis jauniešu centrs „Pulss”.