K O N T A K T I E M

Stradu pagasta platība ir 174 km2.

stradu pag01

Lielākās apdzīvotās vietas:

Stāķi, Šķieneri, Stradi, Lejasstradi, Zeltaleja, Samiņi, Ceļmalas.

  

Stradu pagasts ir īpatnējs ar to, ka citas apdzīvotas vietas – Stāķi un Šķieneri – ir pāraugušas vietu, kas devusi nosaukumu pagastam – Stradus. Pagasts izveidots pēc II Pasaules kara no dažādu pagastu daļām, tāpēc tā veidošanās un augšana ir netradicionāla.

Stāķi un Šķieneri ar 20.gs. septiņdesmito un astoņdesmito gadu apbūvi veidojušies ap padomju laikos augušajām "Lauktehniku", "Pārvietojamo mehanizēto kolonnu" un citiem uzņēmumiem. Stāķos un Šķieneros arī tagad dzīvo liela daļa pagasta iedzīvotāju, darbojas tādi lieli uzņēmumi kā "Kombainserviss", "MTZ- serviss". Strados atrodas Samiņu keramikas cehs. 1994.gadā izveidota Stāķu pamatskola.

Viena no lielākajām pagasta bagātībām ir meži, kas aizņem 61% no visas pagasta teritorijas. DA daļā ar diženajām ozolu audzēm tās krastos līkumo Pededzes upe, kas uzņem pietekas – Akviņu, Krustalīci, Melnupi. Pededzes kreisajā krastā mežos atrodas trīs ezeri – Lazdaga (140 ha), Kaļņa (120 ha) un Mezīšu (14 ha).

Pagastā darbojas amatiermākslas kolektīvi: deju grupa "Baltābele", vokālie ansambļi "Pieskāriens" un "Baltābele", radošā studija "Magone", interešu grupa "Rasa". Stāķu sporta nams piedāvā sportiskas aktivitātes visām vecuma grupām, organizējot orientēšanās nodarbības, lakrosa nodarbības, vingrošanu un dažādas sporta spēles – volejbolu, florbolu, futbolu.

Tagadējā Stradu pagasta teritorijā – "Vecmaderniekos" – dzimis latviešu mākslinieciskā ornamenta pamatlicējs Jūlijs Madernieks, bet "Vecdziesnieku" sēta iekļauta Valsts aizsargājamā kultūras mantojuma sarakstos.

Tie, kas interesējas par Latvijas armijas vēsturi, zina, ka Litenes nometnes daļa – Ostravieši – atrodas šī pagasta teritorijā. Baigajā 1941.gadā bojā gājušo atdusas vietas ir Pededzes kapos.