Projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu rekonstrukcija Gulbenes pilsētā” ietvaros līdz šim pabeigta Ozolu, Draudzesskolas, Rēzeknes, Zvaigžņu, Robežu ielas un Dzelzceļa ielas stāvlaukuma rekonstrukcija.

mj01 Naglenes ielas rekonstrukcija tika uzsākta pagājušā gada septembrī un pēc tehnoloģiskā pārtraukuma darbi atsākti aprīlī. Šobrīd norisinās asfalta ieklāšana, bet visus darbus plānots pabeigt līdz jūnija vidum. Rezultātā iela tiks rekonstruēta 990 metru garumā, kā arī tiks uzstādīta autobusa pietura ar nojumi. mjtr01

Projekta Nr. 3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/004 kopējās izmaksas ir EUR 2000079,01, t. sk. ERAF finansējums – EUR 1700067,16, valsts budžeta dotācija – EUR 60002,37, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 240009,48. Projekts tiek īstenots aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros.

logo

Vita Lāčkāja