Mācību gadam tuvojoties noslēgumam, Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes saime sanāca kopā, lai atskatītos uz paveikto projektā ,,UP!’’, kā arī teiktu mīļu paldies jaukajai un ļoti talantīgajai meitenei Christin no Vācijas.

Lai gan mācību gads ir aizskrējis vēja spārniem, padarīto darbu apjoms un, galvenais, to kvalitāte ir apbrīnas vērti. Jau no pirmajām dienām iestādē Christin ļoti apzinīgi un rūpīgi gatavojās ikvienam darbam. Piedaloties mūzikas nodarbībās, viņa iemācījās spēlēt klavieru un ģitāras pavadījumus bērnu muzikālai darbībai, dejoja latviešu tautas dejas, piedalījās sporta nodarbībās, kā arī devās ekskursijās kopā ar audzēkņiem. Meitenes prasmes varēja vērot arī vecāki māmiņu svētkos un ģimenes dienas pasākumos. Brīvprātīgā bija laba vācu valodas un ģitārspēles skolotāja bērnudārza darbiniekiem, par ko liecināja īpaši skaļi aplausi projekta noslēguma pasākumā. Kopā ar sagatavošanas grupas bērniem viņa apmeklēja novada deju sadančus un arī šoreiz visi azartiski dejoja kopā.

Apbrīnas vērts ir viņas talants zīmēt. Visu mācību gadu viņa realizēja savas idejas fantastiskos bērnu darbos, kuri aizceļojuši pat uz konkursu Lietuvā. Iestādē atklāta arī viņas izcili skaistā gleznu izstāde “Gadalaiki”, kura priecēs un sildīs mūs arī pēc meitenes atgriešanās mājās. Par Christin atgādinās arī augļu dārzs, kuru viņa iestādīja kopā ar bērniem, tādejādi atbalstot iestādi arī ekoprogrammā.

Savā svētku dienā, tērpusies Vecgulbenes tautu tērpā, meitene skaistā latviešu valodā teica paldies visam iestādes kolektīvam par atbalstu. Ikviens iestādes darbinieks ir sajutis viņas smaida siltumu, palīdzīgo roku un paliks mūsu atmiņās kā labais piemērs darbos, esot tik tālu no mājām. Christin cienāja visus ar gardo svētku kūku, kā arī veda ciemiņus ekskursijā, izrādot iestādes telpas un teritoriju.

Lai gan darbi vēl turpināsies arī jūnijā, jau tagad sākam mazliet skumt par to, ka viņa dosies prom un sakām : ,,Cik labi, ka Tu mums esi, Christin!”

Lāsma Lapkaša,
Gulbenes 1. PII mūzikas skolotāja,
projekta "Up" koordinatore iestādē

Erasmus+

Eiropas brīvprātīgā darba projekts "UP!", projekta Nr. 2014-2-LV02-KA105-000299. Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.