Biedrība „Esi aktīvs!” ir ieguvusi finansējumu projekta „Vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem „Saule meta zelta loku”” īstenošanai, kura mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju. Projekta pieteikums tika iesniegts Sabiedrības integrācijas fondā Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” konkursa ietvaros. Biedrība projektu īstenos sadarbībā ar Gulbenes novada domi un Rankas pamatskolu.

Projekts tiks īstenots Rankas pagastā laika periodā no 2015.gada 1.jūnija līdz 30.augustam. Tā ietvaros no 2015.gada 30.jūlija līdz 8.augustam norisināsies 10 dienu gara vasaras nometne 15 Latvijas un 15 diasporas bērniem no Spānijas, Īrijas, Igaunijas, Maltas un Anglijas. Nometnes laikā dalībnieki izzinās saulgriežu svinēšanas tradīcijas Latvijā, apgūstot latviešu tautas dejas un dziesmas, kā arī dosies ekskursijās gan pa Vidzemes reģionu, gan uz Latvijas galvaspilsētu Rīgu. Aktivitāšu īstenošanas rezultātā tiks attīstīta un veicināta bērnu interese par dabas un kultūras mantojumu, kā arī sekmēta Latvijas vēstures un valodas apguve.

logo integ

Projekta izmaksas 100 % apmērā tiks segtas no valsts budžeta līdzekļiem, līguma identifikācijas Nr.2015.LV/SP/18/07.

Vita Lāčkāja,
Gulbenes novada domes projektu vadītāja