Gulbenes novada dome tupina realizēt projektu „Uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu rekonstrukcija Gulbenes pilsētā”. Projekta mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi un veicināt uzņēmējdarbības attīstību pilsētā un tai pieguļošajā teritorijā, radot kvalitatīvu transporta infrastruktūru un palielinot Gulbenes pilsētas pieejamību un sasniedzamību.

Projektā sākotnēji tika plānots veikt ielu seguma rekonstrukcijas darbus trīs Gulbenes pilsētas ielās – Rēzeknes ielā, Draudzesskolas ielā un Ozolu ielā. Noslēdzoties iepirkumiem, veidojās finansējuma ietaupījums, kā rezultātā projekts tiek papildināts. 2013. gada 25. septembrī norisinājās Koordinācijas padomes sēde, kuras laikā tika apstiprinātas izmaiņas projektā, papildinot to ar šādiem darbiem: Robežu ielas seguma rekonstrukcija (posmā O.Kalpaka iela – Dzelzceļa iela), stāvlaukuma pie Dzelzceļa ielas rekonstrukcija, Zvaigžņu ielas seguma rekonstrukcija (posmā Brīvības iela – Miera iela).

Būvdarbi Ozolu un Draudzesskolas ielās tika uzsākti jau 2013. gada vasarā, šobrīd ir tehnoloģiskais pārtraukums, bet darbi tiks atsākti 2014. gada pavasarī. Būvdarbus Rēzeknes ielā un Ozolu ielas slīpajā atzarā plānots sākt aprīlī. Šobrīd norit aktīvs darbs pie tehniskās dokumentācijas un iepirkumu sagatavošanas, lai darbus pavasarī varētu uzsākt arī Robežu ielā, Zvaigžņu ielā un stāvlaukumā pie Dzelzceļa ielas.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 405 663,53 lati, t. sk. ERAF finansējums – 1 194 814 lati, valsts budžeta dotācija – 42 169,91, pašvaldības līdzfinansējums – 168 679,62 lati. Projekts tiek īstenots aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" ietvaros.

Projekta Nr. 3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/004.

eraf446