ielas Aizvadītā gada jūnijā aizsākās Ozolu un Draudzesskolas ielu rekonstrukcija Gulbenē. Iestājoties ziemai, būvdarbi ielās līdz pavasarim ir apturēti – tehnoloģiskais pārtraukums. Paralēli šo ielu remontdarbiem, tiks uzsākta arī Rēzeknes ielas rekonstrukcija.

Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļa informē, ka šobrīd norit aktīvs darbs pie tehniskās dokumentācijas un iepirkumu sagatavošanas, lai pavasarī varētu uzsākt darbus arī Robežu ielā (posmā O.Kalpaka iela – Dzelzceļa iela), Zvaigžņu ielā (posmā Brīvības iela – Miera iela) un stāvlaukumā pie Dzelzceļa ielas. Veikt papildus darbus ir iespējams, jo projekta ieviešanas gaitā radās finansējuma ietaupījums.

Gan Ozolu, gan Draudzesskolas ielā ir vēl ir nepieciešams ieklāt asfaltu, krāsot horizontālos ielu apzīmējumus un uzstādīt ceļazīmes.

Rekonstrukcijas darbi norisinās projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu rekonstrukcija Gulbenes pilsētā” Nr. 3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/004 ietvaros, kura laikā tiek rekonstruēts Ozolu ielas posms no Dzeguzes ielas līdz Dzelzceļa ielai, kā arī Ozolu ielas slīpais atzars, kas iet garām pilsētas ūdenstornim, Draudzesskolas iela tiek rekonstruēta visā tās garumā, bet Rēzeknes ielu sakārtos posmā līdz pilsētas robežai. Visām ielām tiks veikta ceļa seguma rekonstrukcija, Draudzeskolas ielā izbūvēta ietve, savukārt Ozolu ielā veikta lietus kanalizācijas rekonstrukcija, Rēzeknes ielā tiks uzstādītas drošības barjeras. Kopumā darbi tiks veikti 1,836 km garumā.

Rekonstrukcijas darbus Ozolu un Draudzesskolas ielā veic SIA „Rubate”. Arī darbus Rēzeknes ielā veiks SIA „Rubate”, tos plānots uzsākt 2014. gada aprīlī, bet pabeigt augustā.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 2000079,01, t. sk. ERAF finansējums – EUR 1700067,16, valsts budžeta dotācija – EUR 60002,38, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 240009,48. Projekts tiek īstenots aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" ietvaros.

Projekta Nr. 3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/004.

eraf446