Iestājoties labvēlīgiem laikapstākļiem, 8.maijā virzienā no krustojuma ar Dzeguzes ielu, ir uzsākti asfaltēšanas darbi Ozolu ielā. Ja laikapstākļi arī turpmāk saglabāsies pozitīvi, tad tuvākajās dienās tiks ieklāta asfalta seguma pirmā kārta.

Paralēli asfaltēšanas darbiem Ozolu ielā rekonstrukcijas darbi norit arī Draudzesskolas ielā un Rēzeknes ielā. Draudzesskolas ielā tiek klāta pēdējā šķembu izlīdzinošā kārta, lai arī šeit maijā uzsāktu asfalta ieklāšanu, bet Rēzeknes ielā asfaltēšanu varētu uzsākt jau jūnija sākumā.

Šobrīd norisinās iepirkuma procedūra, lai par projektā ietaupītajiem līdzekļiem veiktu rekonstrukcijas darbus Robežu ielā (posmā O.Kalpaka iela – Dzelzceļa iela), Zvaigžņu ielā (posmā Brīvības iela – Miera iela) un stāvlaukumā pie Dzelzceļa ielas

Rekonstrukcijas darbi norisinās projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu rekonstrukcija Gulbenes pilsētā” Nr. 3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/004 ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 2000079,01, t. sk. ERAF finansējums – EUR 1700067,16, valsts budžeta dotācija – EUR 60002,38, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 240009,48. Projekts tiek īstenots aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" ietvaros.

Projekta Nr. 3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/004.

eraf446