18.septembrī tika saņemta būvatļauja un dienu vēlāk uzsākās būvdarbi Naglenes ielā, kuru rekonstruēs 990 metru garumā posmā no Naglenes ielas un Stacijas ielas krustojuma līdz pilsētas robežai, veicot pilnu ceļa segas rekonstrukciju un atrisinot problēmu ar ūdens novadi no ceļa klātnes.

Projekta rezultātā brauktuve būs 7m plata, līdzšinējo 5,50-6,50m vietā. Tiks uzstādīta autobusa pietura ar nojumi. Asfalta ieklāšana plānota nākamgad.

„Ir svarīgi zināt, ka būvdarbu laikā Naglenes iela būs slēgta, tiks norādīti apvedceļi. Aicinu sekot līdzi ceļa zīmēm!” informē Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis.

eraf446