Eiropas brīvprātīgā darba projekts "UP!". Projekta Nr. 2014-2-LV02-KA105-000299.

Projekta realizācijas laiks: 01.10.2014. - 31.10.2015.

Projekta īstenotājs: Gulbenes novada dome

Projekta ietvaros brīvprātīgie jaunieši no Eiropas strādā Tirzas pamatskolā, Gulbenes novada bibliotēkā, Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādē un VSAC Litenē.

Projekta kopējās izmaksas 34220 EUR apjomā tiek segtas no Erasmus+ līdzekļliem.

Logo