Numurs: Nr. 4.3-34/NFI/INP-004

Nosaukums: Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana

Projekta īstenotājs, vadošais partneris: Latvijas Pašvaldību savienība

Sadarbības partneri: Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 63 Latvijas pašvaldības (tostarp Gulbenes novada dome).

Īstenošanas laiks: 2013. gada decembris - 2016.gada aprīlis

Finansējums

Kopējās izmaksas - piešķīrums no Norvēģijas finanšu instrumenta EUR 2 111 820,-

 Piešķīrums Gulbenes novada domes dalībai projektā – EUR 19 605.85 EUR