Līgums Nr.: LVC2015/5.5/3/AC

Projekta nosaukums: Baložu ielas atjaunošana Gulbenē

Projekta īstenotājs: Gulbenes novada dome

Īstenošanas laiks: 02.09.2015. – 01.08.2016.

Finansējums:

Kopējās izmaksas – EUR 1 137 113,76

Valsts budžeta finansējums – EUR 792 655,16

Pašvaldības finansējums – EUR 344 458,60

Mērķis

Veikt Gulbenes pilsētas Baložu ielas pārbūvi.

Apraksts

Projekta ietvaros tiks veikta 1 km gara ielas posma pārbūve. Projektā paredzēts izbūvēt ietvi apvienotu ar veloceliņu ielas labajā pusē, ietvē tiks iestrādātas speciālā bruģa vadlīnijas vājredzīgajiem. Ielas platums būs 7,5 metri, tiks uzstādīts jauns ielas apgaismojums. Projekta gaitā no jauna tiks izbūvēts arī kanalizācijas un notekūdeņu tīkls, kas dos iespēju Baložu ielas un Liepu ielas iedzīvotājiem pieslēgties kopējai kanalizācijas sistēmai.

Tehniskā projekta autors, autoruzraugs Būvdarbu veicējs Būvuzraugs

SIA „Vertex projekti”,

SIA „FAUR”

SIA „RBSSKALS Būvvadība” SIA „BaltLine Globe”