Eiropas brīvprātīgā darba projekts "On Wings". Projekta Nr. 2015-2-LV02-KA105-000834.

Projekta realizācijas laiks: 01.08.2015 – 31.07.2016.

Projekta īstenotājs: Gulbenes novada dome

Projekta kopējās izmaksas 21 189 EUR apjomā tiek finansētas no Erasmus+ programmas.