No 2015.gada oktobra Ziemeļvidzemes Putnu pētniecības biedrībā veiksmīgi darbojas brīvprātīgā Tatjana Viskušenko no Baltkrievijas. Jauniete pieņēma izaicinājumu kļūt par brīvprātīgo desmit mēnešu garumā Latvijā pēc tam, kad 2 gadus bija strādājusi par ģeogrāfijas skolotāju Minskā. Šī viņai ir gan profesionāla, gan personīga izaugsme, ņemot vērā ierobežotās mobilitātes iespējas Baltkrievijas jauniešiem.

Brīvprātīgā regulāri piedalās putnu monitoringā un citās organizācijas aktivitātēs kopā ar biedrības vadītāju Elviju Kantānu, ir pārstāvējusi biedrību “Gulbenes NVO gadatirgū”. Tatjana atrod radošus veidus, kā bērniem un jauniešiem Litenes pamatskolā un Gulbenes bibliotēkā stāstīt par putnu daudzveidību Latvijā, mācīt to balsis un atpazīt sugas. 27.janvārī Tatjana Litenes pamatskolas skolēniem organizēja ekskursiju uz Alūksnes muzeju un “Vides labirintu”, savukārt 29.janvārī viesojās Madonas bērnu un jauniešu centrā “Kubs”, lai stāstītu par savu brīvprātīgā darba pieredzi. Brīvprātīgā atzīst, ka pati jūt lielu progresu putnu sugu atpazīšanā. Mīļākie putni? Noteikti – pūces! Protams, šī ir laba pieredze arī pašai biedrībai, mācoties sazināties svešvalodā par putnu tēmu un organizējot savu ikdienas darbu.

Šādu pieredzes iespēju sniedz programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” finansējums. Kopā ar Tatjanu projektā “On Wings” strādā brīvprātīgā Ana Luisa Ferreira Leite no Portugāles un Mimmo Piergieacomi no Itālijas, kuri darbojas ar bērniem un jauniešiem Tirzas pamatskolā un Gulbīša vidusskolā.

wing logo Projekts “On Wings”, Nr. 2015-2-LV02-KA105-000834, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Ilze Vanaga