16.martā Gulbenē risinājās sabiedrības forums “Pašvaldība un pasaule”, kurā piedalījās gan skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi, gan pašvaldību speciālisti, gan nevalstisko organizāciju pārstāvji, lai diskutētu par šobrīd aktuālām tēmām sabiedrībā. Foruma galvenais mērķis - aktualizēt globālās izglītības tēmas un globalizācijas procesus pašvaldību kontekstā, diskutēt par pašvaldību iespējām un funkcijām globālās izglītības ietvaros.

Lektores Māra Sīmane un Sanita Kalnača no Pārresoru koordinācijas centra runāja par plānošanas aspektiem ilgtspējīgai attīstībai. Savukārt Didzis Melbiksis, ANO Bēgļu aģentūras Ziemeļeiropas reģionālā biroja konsultants, klātesošos aicināja uz diskusiju par bēgļu jautājumu kā pasaulē, tā Latvijā.

Foruma turpinājumā darbs risinājās divās grupās. Pedagogi tikās ar kolēģiem no Lietuvas un Igaunijas, lai dalītos pieredzē par globālās izglītības integrēšanu mācību procesā skolās, bet pašvaldību speciālisti un nevalstisko organizāciju pārstāvji savā darba grupā diskutēja par pašvaldības rīcības jauno ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu vietējā kopienā.

Sabiedrības forums “Pašvaldība un pasaule” bija noslēdzošā aktivitāte projektā "Globālās izglītības sabiedrības veidošana". To organizēja Gulbenes novada dome sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību.

logo global

Aktivitātes organizētas projektas „Globālās izglītības sabiedrības veidošana”, līguma Nr. DCI-NSAED/2012/287-929, ietvaros. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

J.Igaviņa, Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Prezentācijas no pasākuma

attistibas-merki.pptx

Igaunija-Global_Education.pdf

Lietuva-global_education_best.pptx

PKC_planosana.ppt