Foto

Biedrība „Esi aktīvs!” jau otro gadu ir ieguvusi finansējumu vasaras nometnes organizēšanai Latvijas un diasporas bērniem. Projekta pieteikums tika iesniegts Sabiedrības integrācijas fondā Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” konkursa ietvaros. Biedrība projektu īstenos sadarbībā ar Gulbenes novada domi, Rankas pamatskolu un Northemptonas Latviešu nedēļas nogales papildskolu „Sprīdītis”.

2015.gadā īstenotajā projektā „Vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem „Saule meta zelta loku”” ietvaros norisinājās 10 dienu gara vasaras nometne Latvijā un ārvalstīs dzīvojošajiem latviešu bērniem. Kopumā tika uzņemti 30 bērni, no kuriem 17 bija ārvalstīs dzīvojošie bērni no 7 dažādām valstīm – Spānijas, Īrijas, Igaunijas, Maltas, Anglijas, Beļģijas un Vācijas. Nometnes laikā dalībnieki izzināja saulgriežu svinēšanas tradīcijas Latvijā, apgūstot latviešu tautas dejas un dziesmas, kā arī devās ekskursijās gan pa Vidzemes reģionu, gan uz Latvijas galvaspilsētu Rīgu. Aktivitāšu īstenošanas rezultātā tika attīstīta un veicināta bērnu interese par dabas un kultūras mantojumu, kā arī sekmēta Latvijas vēstures un valodas apguve.

Šogad atbalstītais projekts „Vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem „Riti, riti kamolīti”” tiks īstenots laika periodā no 2016.gada 1.jūnija līdz 30.augustam. Tā ietvaros no 1.augusta līdz 7.augustam norisināsies 7 dienu gara vasaras nometne 15 Latvijas un 15 diasporas bērniem no Spānijas, Īrijas, Igaunijas, Maltas, Anglijas un Austrālijas.

Lai izzinātu Latvijas vēstures posmus, nometnes „Riti, riti kamolīti” laikā ar maģiskā kamola palīdzību nometnes dalībnieki apstāsies dažās Latvijas vēstures pieturvietās. Nometnes laikā plānota seno amata prasmju apgūšana, latviešu tautas deju, dziesmu un rotaļu apgūšana, ekskursijas pa Vidzemes reģionu (Cēsu pils, Āraišu ezerpils, zinātnes centrs „Z(in)oo”, Druvienas Vecā skola – muzejs), brauciens un aktivitātēs Gulbenes – Alūksnes bānītī, kā arī tiks apmeklēti Gulbenes novada svētki “Gadsimtu krāsās Jaungulbene” u.c. aktivitātes.

Projekta izmaksas 100 % apmērā tiks segtas no valsts budžeta līdzekļiem.

Logo

Vita Lāčkāja - Krūmiņa
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja