No š.g. 3.-4.jūnijam, Rankā, notika apmācības „LV kods” Gulbenes novada jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem aktīvistiem. Apmācību mērķis bija apgūt āra dzīves pamatprasmes, iedvesmoties labajiem darbiem Latvijas Simtgadei un domāt par ilgtermiņa ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības
attīstībā, tādējādi iepazīstot arī skautisma un gaidisma pamatprincipus. Apmācības vadīja Lauma Žubule un Mārcis Akmeņkalns. Vadītāji dalījās savās atziņās:

"Cilvēki Gulbenē ir ļoti pozitīvi un atvērti!" stāsta Mārcis.

Savukārt Lauma uzsver : "Šīs apmācības bija pilotprogramma jauniešu centram - pasniedzot jaunatnei aktuālos tematus, izmantojot skautisma un gaidisma metodes, tādējādi iepazīstinot ar organizācijas nozīmīgo darbu."

Cerams, ka šīs apmācības kalpos kā iedvesma un sākumpunkts skautu un gaidu vienības atjaunošanai Gulbenē.

Pasākums tika realizēts ar Valsts Jaunatnes politikas programmas finansējumu 2016.gadam.

lvkods logo

 

Informē Valērija Olekša