Laika periodā no 1.augusta līdz 7.augustam Rankas pamatskolā norisināsies vasaras nometne Latvijā un ārvalstīs dzīvojošajiem latviešu bērniem “Riti, riti kamolīti”.

Jūlijā norisinājās sagatavošanās darbi – nometnes dienas plāna precizēšana, naktsmītnes iekārtošana, saimniecības, kancelejas preču un materiālu iepirkšana nometnes ietvaros plānoto aktivitāšu un radošo darbnīcu īstenošanai u.c. aktivitātes.

grupa

Sagatavošanās laikā tika izgatavots arī Maģiskais kamols, kas ir šī gada nometnes simbols. Ar Maģiskā kamola palīdzību nometnes dalībnieki ceļos laikā. Maģiskais kamols dalībniekus izvedīs cauri gadsimtiem, ļaujot ielūkoties dažādos Latvijas vēstures posmos. Kamolā tiks ietīti katras dienas notikumi, katrai dienai piešķirot savu krāsu. Dienas noslēgumā katrs bērns ietīs savas dienas izjūtas, un to neviens cits nelasīs, to glabās kamols, kas arī radīs kamola noslēpumaino maģiju. Un tā katru dienu, līdz Maģiskais kamols būs notikumu un sajūtu pilns. Nometnes noslēgumā tiks ritināts Maģiskais kamols un visi kopā atcerēsies nometnes notikumus un sajūtas.

Šo ideju Rankas pamatskola turpinās arī skolas ikdienas darbā. Katram skolas pasākumam tiks izveidots savs maģiskais sajūtu kamols un sava krāsa. Sajūtu kamoli tiks izveidoti vienotā instalācijā, kas rotās skolas zāli.

Attēls Nometne tiek īstenota biedrības „Esi aktīvs!” projekta „Vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem „Riti, riti kamolīti”” ietvaros (līguma identifikācijas Nr.2016.LV/SP/02/02). Projekta izmaksas 100 % apmērā segtas no valsts budžeta līdzekļiem.

Laima Braše
Rankas pamatskolas direktore