Vasaras nometnes Latvijā un ārvalstīs dzīvojošajiem latviešu bērniem “Riti, riti kamolīti” ceturto dienu bērni sāka ar Sabiedrības integrācijas fonda organizētu filmēšanos. Bērniem bija jāintervē vienam otrs, kā arī nometnes vadītāja, gūstot pirmo pieredzi TV sižetu sagatavošanā. Pēc intervijām bērni kopā ar filmēšanas grupu devās uz Druvienas veco skolu-muzeju, kurā norisinājās radošās darbnīcas, danči, rotaļas un dziesmas.

 TV sižets par nometni augusta beigās vai septembra sākumā tiks pārraidīts LNT raidījumā „Attīstības kods”.

Vairāk par norisēm nometnē skatiet Rankas pamatskolas mājaslapas sadaļā Latviešiem ārzemēs.

Attēls Nometne tiek īstenota biedrības „Esi aktīvs!” projekta „Vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem „Riti, riti kamolīti”” ietvaros (līguma identifikācijas Nr.2016.LV/SP/02/02). Projekta izmaksas 100 % apmērā segtas no valsts budžeta līdzekļiem.

Vita Lāčkāja
Gulbenes novada domes projektu vadītāja