20.jūlijā Gulbenes novada dome un Izglītības un zinātnes ministrija parakstīja līgumu par projektu konkursā “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs” īstenojamo projektu „Sportiskas skolas Gulbenes novadā”.

Projekta mērķis ir iegādāties sporta inventāru Gulbenes novada četrām izglītības iestādēm, lai veicinātu izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu un vēlmi regulāri piedalīties sporta nodarbībās, iesaistīties sporta interešu izglītības programmās un profesionālās ievirzes sporta izglītībā, radīt iespēju audzēkņiem attīstīt savas fiziskās spējas un pamatprasmes, nodarbojoties ar dažādiem sporta veidiem, veidot pozitīvu attieksmi pret sportu un aktīvo atpūtu.

Iegādājoties sporta inventāru, tiks nodrošināta iespēja pilnveidot profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanu Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā, uzlabot mācību priekšmeta „Sports” un sporta interešu izglītības programmu īstenošanu Stāķu pamatskolā, Lizuma vidusskolā un Tirzas pamatskolā, kā arī dažādot fiziskās aktivitātes pirmsskolas bērnu grupām. Īpaši svarīga projekta īstenošana ir Stāķu pamatskolā un Lizuma vidusskolā, kuras 2016./2017.mācību gadā piedalīsies projektā „Sporto visa klase”.

Projekta ietvaros plānota basketbola, volejbola, futbola, distanču slēpošanas, orientēšanās un vieglatlētikas sporta inventāra iegāde.

Projekta kopējās izmaksas ir 9 500 EUR, no tām 3 500 EUR ir valsts budžeta finansējums, 6 000 EUR – pašvaldības finansējums.

Projekta īstenošanas termiņš – 2016.gada 1.oktobris.

inv sport

Projekts tiek līdzfinansēts no valsts budžeta līdzekļiem.

 

Vita Lāčkāja-Krūmiņa,
Gulbenes novada domes projektu vadītāja