2016.gada septembrī tika aptaujāti 205 Gulbenes novada iedzīvotāji, kuri pauda viedokli par saviem ikdienas risinājumiem, kas saistās ar globālo piesārņojumu, mobilitātes veidiem un velosipēda izmantošanu ikdienā.

Globālo piesārņojumu gulbenieši pārsvarā atzīst kā ļoti aktuālu (60%) vai daļēji aktuālu (36%) problēmu. Tikai 2% respondentu šķiet, ka šī problēma ir „uzpūsta”. Esam arī samērā aktīvi, savu rīcību saistot ar globālā piesārņojuma mazināšanu – 31% respondentu šķiro atkritumus, 24% - audzē vai pērk bioloģisku pārtiku, 20% cenšas ievērot samērīgu patēriņu un 15% izmanto videi draudzīgus pārvietošanās veidus. Tomēr automašīna starp ikdienas pārvietošanās veidiem tiek atzīmēta visbiežāk (44%), tai seko iešana ar kājām (32%), velosipēda (15%) un sabiedriskā transporta (3%) izmantošana.

Visbiežāk minētais iemesls velosipēda izmantošanai ir atpūta pēc skolas vai darba (48%), kam seko nokļūšana uz veikalu/pie draugiem vai dažādiem citiem galamērķiem (25%). Būtiskākie priekšnosacījumi, lai velosipēds biežāk ienāktu gulbeniešu ikdienā, ir vairāk brīvā laika (22%), veiksmīgi pārvarēts slinkums (21%) un labāki klimatiskie apstākļi (19%).

Aptauja veikta, gatavojoties Eiropas Mobilitātes nedēļai, projekta „Zaļais Pedālis” ietvaros.

apt205

Projekts "Zaļais pedālis" tiek realizēts ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

logo

Ilze Vanaga