Nometnes dalībniekiem bija iespēja septiņas dienas ceļot laikā starp pagātni, tagadni un nākotni, apgūstot globālās izglītības tēmas. Jaunieši attīstīja izpratni par pasauli, tās ietekmi uz katru no mums un mūsu katra ietekmi uz pasauli.

Nometne sākās ar globālās izglītības jautājumu izzināšanu kopā ar lektori Ingūnu Irbīti no Cēsīm. Pirmās divas nometnes dienas dalībnieki pavadīja V. Ķirpa Ates muzejā, kur visiem bija unikāla iespēja pavadīt nakti Siena pūnītē. Otrajā nometnes dienā apguvām maizes cepšanas mākslu, sākot no arkla un beidzot ar pašu ceptu maizi. Maizes cepšanu noslēdzām ar nodarbību par pārtikas nozīmi pasaulē, jaunieši diskutēja par vienlīdzīgu pārtikas sadali starp pasaules valstīm un skatījās filmu par bērniem Indijā.

Nometnes trešā diena bija „diena bez elektrības”, kad nometnes dalībnieki tika sadalīti ciltīs un būvēja cilšu apmetnes apgūstot sadarbības, līdzdalības un līderības prasmes. Šajā dienā dzīvojām bez telefoniem, pētījām enerģijas resursus un to sadalījumu starp pasaules valstīm.

Ceturtajā nometnes dienā ceļojām nākotnē – devāmies nākotnes profesiju izpētes ceļojumā. Vispirms apmeklējām Zemessardzes 25. kājnieku bataljonu Gulbenē, kur dalībnieki iepazinās ar zemessardzes darbu. Vēlāk devāmies uz atkritumu poligonu „Kaudzītes” Litenes pagastā. Atkritumu poligonā iepazināmies ar tā darbību un atkritumu šķirošanas principiem. Ceļojumu nākotnē noslēdzām ar zemnieku saimniecības „Dzelzavieši” apmeklējumu. Nometnes dalībnieki bija sajūsmā par saimniecībā apskatāmajiem dzīvniekiem, jo saimnieki ļāva tos visus paturēt rokās, samīļot un pabarot.

Piektajā nometnes dienā nodarbojāmies ar sabiedriski lietderīgo darbu. Puiši palīdzējā vietējai jauniešu iniciatīvas grupai „Pilskalna bērni”, kuri realizē biedrības sateka projektu „Soliņš Pilskalnam”. Meitenes šuva lelles un vēlāk tās dāvināja bērnudārza bērniem. Šīs dienas vakarā visus sagaidīja izdzīvošanas prasmju taka, kurā bija dažādi uzdevumi, piemēram, orientēšanās, ugunskuru kurināšana, dažādu lietu meklēšana, sazināšanās pa rācijām u.c.

Sestajā nometnes dienā veicām autobusa pieturas labiekārtošanas darbus. Kopā ar mākslinieci Tatjanu Ābeltiņu apgleznojām pieturu „Spray Art” tehnikā. Nometnes dalībnieki bija priecīgi par rezultātu un skaisto pieturu, arī pagasta cilvēki, kuri gāja garām, novērtēja mūsu darbu atzinīgi. Vakarā dalībnieki atpūtās ballītē.

Visas nedēļas garumā jaunieši gatavoja skečus nometnes pēdējā dienā paredzētajam pasākumam „Soliņsēdēšana”, kuru rīkoja domu biedru grupa „Pilskalna bērni”. Visiem nometnes dalībniekiem bija iespēja uzstāties publikas priekšā. Arī šis pasākums no pagasta iedzīvotāju puses tika novērtēts atzinīgi.

Paldies nometnes pedagogiem un atbalstītājiem!

Nometnes „Laika mašīna” vadītāja Ginta Tamme

logo

Projekts „Globālās izglītības sabiedrības veidošana”, līguma Nr. DCI-NSAED/2012/287-929, tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.