Zīmolvedība un mārketinga stratēģija – divi savstarpēji saistīti instrumenti, kas jāprot izmantot, lai novads skanētu, lai novada pozitīvā aura būtu jūtama šeit un zināma tālāk.

27. oktobrī Valmierā pucējās Amatas, Skrundas, Preiļu, Mālpils, Jaunpils, Gulbenes novadu, ka arī Ventspils pilsētas un novada pārstāvji, lai dalītos pieredzē par mārketinga stratēģijas izstrādes gaitu katram savā pašvaldībā.

Analizējot teorētiskos ieteikumus un salīdzinot ar citām pašvaldībām, Gulbenes novada domes paveiktais ir pozitīvi vērtējams. Darbs tiek turpināts gan pie zīmola izstrādes, gan mārketinga stratēģijas veidošanas.

Pasākums notika Norvēģijas finanšu instrumenta finansētā projekta "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana" ietvaros. Gulbenes novadu pārstāvēja Liāna Jansone, Gunta Krevica un Daiga Muktupāvela.

Logo   Projekts "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana" tiek īstenots, izmantojot EUR 2 111 820 piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm". Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu mācīties salīdzinot sistēmu, kas ir balstīta uz salīdzināmās bāzes metodes principiem un izmanto salīdzināmo datu bāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, mācīties salīdzinot sistēmas ietvaros tiks iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām.

V.Vilde