27. oktobrī Alojas novadā notika T3-2 tīkla “Pašvaldību mājokļu politika – sociālās politikas un infrastruktūras politikas sinerģija“ sanāksme. Tajā tika runāts par pašvaldību mārketinga metodēm mājokļu politikā, mājokļu un sociālās politikas sinerģiju, kā grupu darbā diskutēts par mājokļu politikas problēmjautājumiem. Bija iespēja klātienē iepazīt labās prakses piemērus Alojas novadā.

Pasākums notika Norvēģijas finanšu instrumenta finansētā projekta "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana" ietvaros. Gulbenes novadu pārstāvēja Liāna Jansone, Ligita Slaidiņa, Rasma Vanaga, Alvils Pētersons.

Logo   Projekts "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana" tiek īstenots, izmantojot EUR 2 111 820 piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm". Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu mācīties salīdzinot sistēmu, kas ir balstīta uz salīdzināmās bāzes metodes principiem un izmanto salīdzināmo datu bāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, mācīties salīdzinot sistēmas ietvaros tiks iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām.