2017.gada sākumā Gulbenes novada dome bija ieguvusi finansējumu Jaunatnes politikas valsts programmā atbalstam jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī. Tādejādi Gulbene ieguva iespēju veicināt jauniešu līdzdalību dažādu līmeņu lēmumu pieņemšanā un veicināt brīvprātīgo darbu dažādos līmeņos.

Projektā uzsvars tika likts galvenokārt uz divām lietām brīvprātīgā darba veicināšana un ilgtspējīgas sistēmas izveidošana un jauniešu līdzdalības veicināšanu jauniešu vidū.

Brīvprātīgā darba sezona mums šogad sākās nedaudz agrāk jau maija pirmajā pusē, kad pulcējām brīvprātīgā darba organizatorus un aicinājām viņus piedāvāt brīvprātīgo darbu vasaras periodā. Šogad brīvprātīgā darba organizatoru pulks palielinājās un palielinājās kopumā arī brīvprātīgo skaits, jauniešu pulkam piepulcējās arī seniori. Kā jau parasti kā brīvprātīgā darba organizatori startēja Gulbenes novada kultūras pasākumu organizatori un jauniešu centri, kas piedāvāja iesaistīties viņu organizētajās aktivitātēs, nedaudz neierasti bija ieraudzīt organizatoru pulciņā skolu pārstāvjus, ar biedrību pārstāvjus, kā arī novada labiekārtošanas pārstāvjus.

Starts Brīvprātīgajam darbam tika dots 19. maijā, kad jauniešu centrā “Bāze”, tika uzrunāti brīvprātīgie, šeit tika piedāvājām vairāk nekā 20 dažādas brīvprātīgā darba iespējas, ko brīvprātīgie varētu veikt dažādās Gulbenes novada vietās. Uz pasākumu bija ieradušies vairāk nekā 30 brīvprātīgie, brīvprātīgā darba līgumus vēlējās noslēgt vairāk nekā 15 jaunieši. Papildus darbu saraksts tika izveidots uz Gulbenes novada svētkiem, kas šogad bija grandiozāki nekā jebkad agrāk. 12.jaunieši, kuri ir noslēguši līgumu par brīvprātīgā darba veikšanu iegūs sertifikātus un kopumā viņi ir nostrādājuši vairāk nekā 1000 stundas. Vēl septembrī brīvprātīgie tika saukti palīgā Bānīša svētku norises nodrošināšanai.

Otrs lielais projekta bloks bija jauniešu līdzdalības veicināšana, kurš norisinājās vasaras nogalē un septembrī. 28. – 29. augustā Rankas pagasta Mīlmaņos norisinājās apmācībās par līdzdalības metožu izmantošanu, kur piedalījās 20 skolotāji un jaunatnes darbinieki. Kopā apmācību dalībnieki mācījās par to, kas ir līdzdalība, kāpēc viņa ir nozīmīga, viņi analizēja arī dažādus līdzdalības piemērus skolā. Papildus jaunatnes darbinieki mācījās par līdzdalības metodēm un to izmantošanu dažādās situācijās. Pēc apmācībām septembra garumā līdzdalības metodes tika izmantotas skolās, lai ar skolēniem risinātu dažādus jautājumus – skolas bibliotēkas izmantošana, skolēnu līdzpārvaldes reglaments, klases iekārtojums, Latvijas simtgades svinības un skolas vides labiekārtošana.  Aktivitātes notika Gulbenes novada ģimnāzijā, Gulbenes 2. vidusskolā, Lizuma vidusskolā, Stāķu pamatskolā un Kr.Valdemāra sākumskolā. Kopumā aktivitātes apmeklēja aptuveni 150 dalībnieku, kuri tika iesaistīti diskusijās un viedokļa izteikšanā par dažādām tēmām, kas saistītas ar skolas dzīvi.

Kopumā projekts ir vērtējams kā izdevies, lai arī pilnībā visus mērķus nebija izdevies sasniegt, bet pozitīvās paveiktās lietas ir:

  • Tika nedaudz paplašināts brīvprātīgā darba organizatoru areāls;
  • Izstrādāta jauna brīvprātīgā darba dienasgrāmata;
  • Atbalstīts brīvprātīgais darbs kopumā;
  • Skolotāji un jaunatnes darbinieki mācījās par jauniešu līdzdalību, ko tie varēs izmantot savā darbā ar bērniem un jauniešiem;
  • Vairāk nekā 150 cilvēki tika iesaistīti līdzdalības metožu izmantošanas aktivitātēs.

Lauris Šķenders,
Gulbenes novada domes jaunatnes lietu speciālists

Projekts “Parole: 2 brīvprātīgi” Nr. 2 -25/9  īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

parol2