sabint log

Vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem
„Stūru stūriem tēvu zeme” (līdz 30.09.2017.)

Numurs: 2017.LV/SP/01/02
Projekta īstenotājs: Biedrība „DĒMS”
Sadarbības partneri: Gulbenes novada dome, Rankas pamatskola, Rankas attīstības biedrība, Northemptonas Latviešu nedēļas nogales papildskola „Sprīdītis”
Īstenošanas laiks: 01.06.2017. – 30.09.2017., nometnes norises laiks – 31.07.2017. - 07.08.2017.
Finansējums:
Kopējās izmaksas – EUR 10 500,00 (100% valsts budžeta finansējums)
Mērķis
Saglabāt diasporas saikni ar Latviju, stiprināt tās nacionālo identitāti, celt bērnu un viņu ģimeņu nacionālo lepnumu, īstenojot vasaras nometni Latvijas un diasporas bērniem.

Mērķa grupa

Mērķa grupas nosaukums

Dalībnieku skaits

Spānijā dzīvojošie diasporas bērni

2

Īrijā dzīvojošie diasporas bērni

1

Igaunijā dzīvojošie diasporas bērni

1

Maltā dzīvojoši diasporas bērni

2

Anglijā dzīvojošie diasporas bērni

6

ASV dzīvojošie diasporas bērni

3

Latvijā dzīvojošie bērni (Vidzemes reģions)

15

Apraksts

Projekts „Vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem „Stūru stūriem tēvu zeme!”” tiks īstenots Gulbenes novada Rankas pagastā laika periodā no 2017.gada 1.jūnija līdz 30.augustam. Projekta ietvaros no 2017.gada 31.jūlija līdz 7.augustam norisināsies 8 dienu gara vasaras nometne Latvijas un latviešu diasporas bērniem vecumā no 7 līdz 16 gadiem.
Nometnes laikā dalībnieki izzinās 4 Latvijas kultūrvēsturiskos novadus, iesaistoties dažādās aktivitātēs – Latvijas puzles veidošana, ekskursijas, latviešu tautas deju un dziesmu apguve, senlaiku mūzikas instrumentu iepazīšana, radošās darbnīcas.
Aktivitāšu īstenošanas rezultātā tiks attīstīta un veicināta bērnu interese par dabas un kultūras mantojumu, dažādiem arodiem, kā arī sekmēta Latvijas vēstures un valodas apguve.

Plānotie rezultāti:

1) noorganizēta 8 dienu vasaras nometne;
2) nometnē iesaistīti 15 Latvijas un 15 latviešu diasporas bērni;
3) sekmēta diasporas bērnu latviešu valodas apguve;
4) veicināta diasporas bērnu izpratne par Latviju, tās dabu, kultūru un vēsturi;
5) nometnes dalībnieki iepazīstināti ar Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem.