Projekta numurs: 2015-1-IT02-KA204-015472

Projekta partneri:

CEMEA del Mezzogiorno (Itālija) – vadošais partneris

Pistes Solidaires (Francija)

Associação Mais Cidadania (Portugāle)

Community Action Dacorum (Lielbritānija)

Gulbenes novada dome (Latvija)

View from Here (Lielbritānija) – eksperti, treneri

Projekta īstenošanas laiks: 02.11.2015. - 01.11.2017. (2 gadi)

Finansējums Gulbenes novada domes dalībai projektā:

Kopējās izmaksas – EUR 33.291,00

ERASMUS+ KA2 Stratēģisko partnerību finansējums – EUR 33.291,00

Pašvaldības priekšfinansējums (20 % no kopējām izmaksām) – EUR 6658,2

MĒRĶIS veidot atbalsta un mācību metodi kombinācijā ar mācību mobilitātēm veicinot senioru (50+) pašvērtējumu, motivāciju, iniciatīvu un iekļaušanos darba tirgū.

Pirmais projekta metodiskais ietvars tika izstrādāts projektā «Senior Pass».

Galvenās aktivitātes:

•             Mācības un studiju vizītes pieaugušo izglītotājiem

•             Mācības senioriem

•             Mācību mobilitātes (3 nedēļas 8 senioriem)

•             E-portfolio

Projekta mājaslapa: http://www.cemea.eu/seniorplus/

eirop1705

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.