saiet lo

Projekta nosaukums: Saieta laukuma izveide Rankas pagastā

Projekta numurs: 16-07-AL05-A019.2202-000006

Projekta īstenotājs: Gulbenes novada dome (Rankas pagasta pārvalde)

Īstenošanas laiks: 02.09.2016. – 30.11.2017.

Finansējums:

Kopējās izmaksas – EUR 20 000,01

Attiecināmās izmaksas – EUR 20 000,00

ELFLA finansējums (90% no attiecināmajām izmaksām) – EUR 17 999,99

Pašvaldības finansējums (10% no attiecināmajām izmaksām) – EUR 2 000,02

Mērķis

Saieta laukuma izveide Rankas pagastā, sakārtojot publiski pieejamu teritoriju ar kultūrvēsturisku nozīmi Rankas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma centra apkārtnē un izveidojot mūsdienīgu pulcēšanās un brīvā laika pavadīšanas vietu, kā arī uzlabojot esošo tūrisma piedāvājumu.

Apraksts

Projekta ietvaros Rankas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma centra apkārtnē tiks izveidots saieta laukumu, kas būs brīvi pieejams jebkuram Rankas pagasta un Gulbenes novada iedzīvotājam dažādu aktivitāšu veikšanai.

Vienlaikus izveidotais saieta laukums ievērojami uzlabos esošo tūrisma piedāvājumu Rankas pagastā un Gulbenes novadā – tas atrodas jau labi zināmā Rankas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma centra tiešā tuvumā un nodrošinās jaunas iespējas gan ekskursiju vadīšanā, gan tūristu grupu uzņemšanā.

Saieta laukums būs unikāla vieta Rankas pagastā, jo katrs tā teritorijā izvietotais labiekārtojuma elements būs ar savu nozīmi, katram objektam būs savs stāsts, piemēram, ugunskura (pavarda) vieta uzturēs saikni starp pagātni un šodienu. Ugunskura vietai būs īpaša nozīme saulgriežu svinēšanas tradīciju ievērošanā. Dārza kamīns būs viens no aktivitāšu kopā būšanas elementiem, tādēļ visās aktivitātēs tiks izmantots ar savu īpašo stāstu par kultūrvēsturiskajām tradīcijām Rankā.

Projekta ietvaros plānota teritorijas sakopšana, celiņu atjaunošana, dekoratīvo krūmu un koku stādīšana, lapenes būvniecība, ugunskura vietas izveide, parka soliņu uzstādīšana, dārza kamīna uzstādīšana, teritorijas apgaismojuma nodrošināšana u.c. labiekārtošanas darbi.

Izveidoto saieta laukumu varēs izmantot gan sporta, gan kultūras pasākumu organizēšanā. Projekta īstenošanas rezultātā plānots paplašināt pasākumu skaitu, organizējot jaunus pasākumus - Gaujas svētkus (plostnieku stāstus), seno prasmju apgūšanas nodarbības, turpinātu īstenot gadskārtu ieražu svētkus, kā arī aktīvāk piedalīties muzeju naktī.

Vita Lāčkāja-Krūmiņa